Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

6. 11. 2007 9:45

Člověk v tísni - Parlamentní seminář

Člověk v tísni - Parlamentní seminář
Burma Alert: Action Needed Now
vystoupení Alexandra Vondry, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
6. listopadu 2007, 16:00, PSP ČR

• Vážené dámy, vážení pánové. Rád bych poděkoval Člověku v tísni, že ve spolupráci s našimi poslanci připravil dnešní seminář – svoboda je ve světě stále ještě vzácným statkem, děkuji, že nám to připomínáte.

• Jsem velmi rád, že zde mohu dnes alespoň symbolicky vyjádřit solidaritu s demokratizačním hnutím v Barmě a pronést několik slov na jeho podporu. Stojím tu dnes nejen jako představitel vlády, která cítí spoluodpovědnost za posilování lidských práv ve světě, ale také jako člověk, kterému se dostalo té cti osobně poznat Aung San Suu Kyi.

• V roce 1996 jsem ji navštívil, abych jí mj. předal pozdravy Václava Havla. Byl to právě on, kdo se zasadil v roce 1991 o její nominaci na Nobelovu cenu míru – mimochodem v jediném roce, kdy měl sám šanci tuto cenu získat. Dnes stejně jako tehdy zůstávám přesvědčen, že její osobní odvaha, jakož i odvaha všech, kdo v Barmě usilují o demokracii, si toto ocenění zaslouží. Cítím proto odpovědnost ji podporovat a pomoci dotáhnout její boj do vítězného konce.

• Je to boj naprosto ojedinělý – nejen svým odhodláním, ale především svou filosofií. V dnešním světě médií bažících po krvi a diváka, kterého z lhostejnosti vytrhne jen senzace, Aung San Suu Kyi již dlouhých 18 let neopouští filosofii nenásilného odporu. V Barmě vyšli do ulic mniši – lidé závislí na dobrodiní druhých, na almužnách. To je nutno považovat za poslední volání. Nesmíme dopustit, aby Barma opět zmizela na dlouhá léta z hledáčků médií.

• Každý, kdo zažil na vlastní kůži nesvobodu, má povinnost pomáhat tam, kde je demokracie nesplněným snem – a Barma tento sen sní již téměř půl století. Boj za lidská práva a demokracii ve světě je od devadesátých prioritou české zahraniční politiky. Právě v něm vidíme odkaz listopadu 1989 a děláme pro demokratickou Barmu vše, co je v našich silách.

• Ochrana lidských práv a demokracie je také hlavní společnou hodnotou Evropské unie. Ministři zahraničních věcí EU se před dvěma týdny dohodli na zavedení cílených sankcí proti barmské juntě: shodli jsme se na konceptu „inteligentních“ sankcí, které nepoškodí obyvatelstvo, ale dotknou se citelně vládnoucí skupiny. Obchod s drahými kameny a dřevem, kterého se sankce týkají, představuje sice pouze 1,5% barmského vývozu, ovšem právě z něj nepřiměřeně profitují představitelé režimu.

• Od ČR, Evropské unie, Spojených států, ale také stále více od Indie a Číny se dnes očekává v barmské otázce jazyk pravdy a odvahy. Bojím se však toho, že se v našem odhodlání hájit demokracii a lidská práva na mezinárodní scéně stáváme stále častěji rukojmím našich strategických zájmů:

o 1) regionální velmoci, Čína a Indie, jsou zdrženlivé vůči sousedovi, který jim poskytuje strategické dodávky energie, přístup k moři a je důležitou figurkou v geopolitické hře obou velmocí o regionální nadvládu.

 Indický Oil and Natural Gas Corporation má 30% podíl ve dvou barmských podmořských plynových polích, v přímé konkurenci s čínskou PetroChina.

 Indie zároveň investovala 150 milionů dolarů do průzkumu plynového pole u arakanského pobřeží.

o 2) Ani v Evropské unii nejsme vůči těmto vlivům imunní. Francouzská vláda nyní čelí kritice svého veřejného mínění za to, že se staví proti sankcím v ropné a finanční oblasti, navrženým proti Barmě. Důvod je prostý: společnost Total je od roku 1992 jedním z hlavních investorů Yadanského plynovodu.

• Neměli bychom v žádném případě dopustit, aby strategické zájmy diktovaly naši politiku vůči tyranským režimům. Nesmíme znovu nechat na mezinárodní scéně zavládnout ticho – hlavně kvůli těm, o které jde především: kvůli barmskému lidu.

• Dovolte mi, abych na závěr zacitoval z knihy Aung San Suu Kyi, Dopisy z Barmy:

„There is nothing to compare with the courage of ordinary people whose names are unknown and whose sacrifices pass unnoticed. The courage that dares without recognition, without the protection of media attention, is a courage that humbles inspire and reaffirm our faith in humanity.“

Nezraďme tyto lidi.

Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy