14. 8. 2016 16:04

Předsednictví ČR ve Visegrádské skupině 2015/2016

Česká republiky naposledy Visegrádské skupině předsedala od 1. července 2015 do 30. června 2016.

Mottem českého předsednictví bylo „V4 Trust“, což vyjadřovalo, že základem úspěchu visegrádské spolupráce je právě vzájemná důvěra mezi zeměmi V4. Mezi hlavní priority předsednictví patřila například spolupráce v oblasti energetiky, východní sousedství EU, obranná spolupráce a rozvoj digitální ekonomiky. Dalšími důležitými tématy byl rozvoj dopravní infrastruktury, sociální dimenze evropské integrace nebo boj proti daňovým únikům.

Pro Českou republiku bylo prioritní prohlubovat spolupráci s našimi nejbližšími sousedy a právě Visegrádská skupina představuje ideální platformu pro všestranný rozvoj našich sousedských vztahů.  V souvislosti se zahraničně-politickými aktivitami V4 byla během českého předsednictví jednou z nejvýznamnějších oblastí téma západního Balkánu a Východního partnerství, jejichž proevropské směřování ČR aktivně podporuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty