Aktuálně

21. 12. 2016 10:53

10 hlavních priorit předsedy vlády Bohuslava Sobotky pro rok 2017

Tisková konference premiéra Bohuslava Sobotky k bilanci práce vlády v roce 2016 a prioritám pro rok 2017, 21. prosince 2016.
Tisková konference premiéra Bohuslava Sobotky k bilanci práce vlády v roce 2016 a prioritám pro rok 2017, 21. prosince 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve středu 21. prosince 2016 představil deset hlavních úkolů, které chce vláda ve zbytku jejího mandátu v roce 2017 prosadit a dokončit. Patří mezi ně čerpání finančních prostředků z fondů EU, započetí stavebních prací u klíčových dopravních staveb, prosazení zákona o sociálním bydlení, dokončení legislativního procesu u zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce, pokračování ve zvyšování minimální mzdy a ve zvyšování platů ve veřejném sektoru. Premiér Sobotka dnes zároveň zhodnotil práci a splněné úkoly, které se podařilo vládě splnit v roce 2016.

„Koaliční vláda, kterou se nám daří už tři roky držet pohromadě, přinesla naší zemi politickou stabilitu, hospodářský růst a postupně zlepšuje životní úroveň občanů. Vládě zbývá ještě 10 měsíců do konce funkčního období. Nesmíme ztratit energii a tempo a musíme naplno využít čas pro dokončení vládní práce ve prospěch občanů a naší země. Mezi klíčové priority patří jednoznačně čerpání peněz z evropských fondů. Rok 2017 bude pro čerpání prostředků v rámci nového plánovacího období 2014–2020 naprosto zásadní a jde o náš hospodářský růst, pracovní místa a modernizaci. Další prioritou je zahájení klíčových dopravních staveb, jako je například D11, D35, D6 a D3. Nezbytné bude také prosadit zákon o sociálním bydlení, dokončit proces u zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce. Prioritu vidím také ve zvyšování minimální mzdy a ve zvyšování platů ve veřejném sektoru, a tím zároveň zvyšování životní úrovně,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

10 klíčových priorit předsedy vlády pro rok 2017:

 • Čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie.
 • Zahájit výstavbu klíčových dopravních staveb, u kterých se podařilo vyjednat výjimku EIA.
 • Prosadit zákon o sociálním bydlení.
 • Prosadit zákon o zálohovaném výživném.
 • Prosadit zákon o valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Prosadit zákon o bezplatné právní pomoci.
 • Prosadit zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.
 • Zvýšit nemocenskou pro dlouhodobě nemocné v rámci novely zákona o zdravotním pojištění.
 • Připravit zvýšení minimální mzdy v roce 2018.
 • Pokračovat ve zvyšování platů ve veřejném sektoru.

Předseda vlády dnes také bilancoval práci vlády a splněné závazky za rok 2016. Patří mezi ně zvyšování bezpečnosti občanů ČR v podobě postupného navyšování výdajů Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany včetně navyšování počtu příslušníků bezpečnostních složek a jejich platového ohodnocení. Vláda Bohuslava Sobotky rovněž kladla důraz na sociální oblast. Daří se zvyšovat důchody, zvýšila se také u rodin sleva na dani na druhé a další dítě. Zvýšil se rovněž příspěvek na péči o 10 %. Vláda také zvyšuje platy ve veřejném sektoru, například u hasičů, policistů, vojáků, učitelů a lékařského personálu. Vládní kabinet aktivně bojuje s šedou ekonomikou zavedením elektronické evidence tržeb a zákonem o prokazování původu majetku. Současná vláda kladla v roce 2016 důraz na vzdělání, kdy nabyl účinnosti školský zákon, rekordně zvýšila výdaje na vědu, výzkum a sport.

Hlavní splněné závazky vlády v roce 2016:

1) Bezpečnost

 • Snižování kriminality
  ČR je 6. nejbezpečnější zemí na světě. Počet trestných činů meziročně poklesl v roce 2016 o 10,9 %.
 • Pomoc ČR při řešení migrace
  ČR vyslala v roce 2016 přes 500 policistů k řešení migrace do Makedonie, Srbska, Slovinska, Maďarska včetně operací Frontexu.
  ČR vyčlenila 263 mil. Kč na pomoc zemím zasaženým migrací včetně pomoci na rekonstrukce uprchlických táborů v Iráku, Jordánsku a Turecku.
  Vysláno bylo rovněž 15 lékařských týmů.
 • Zvýšení počtu policistů
  Od roku 2014 vrostl počet policistů o 1447 příslušníků.

  V letech 2016 až 2020 by mělo být přijato 4 tisíce policistů.
 • Zlepšování odměňování příslušníků bezpečnostních sborů
  Od 1. listopadu 2016 došlo k navýšení platových tarifů o 4 %.
 • Zvyšování rozpočtu Ministerstva vnitra ČR
  V roce 2016 byl rozpočet navýšen o 4 mld. Kč na 59 mld. Kč a v roce 2017 dojde k navýšení o 4,3 mld. Kč na 63,3 mld. Kč.
 • Zvyšování rozpočtu Ministerstva obrany ČR
  V roce 2016 byl rozpočet navýšen na 47,8 mld. Kč a v roce 2017 dojde k navýšení o 4,7 mld. Kč na 52,5 mld. Kč.

2) Sociální oblast

 • Růst důchodů
  V roce 2016 byl vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1200,- Kč.
  Od 1. ledna 2017 dojde k navýšení důchodů v průměru o 308,- Kč.
 • Sleva na dani pro rodiny s dětmi
  V roce 2016 zvýšil zákon o dani z příjmů slevu na 2. dítě o 1200,- Kč, na 3. a další dítě o 3600,- Kč ročně.
  Od roku 2017 dojde ke zvýšení o 2400,- Kč, resp. o 3600,- Kč.
 • Zvýšení příspěvku na péči
  Od srpna 2016 došlo k navýšení o 10 % u všech 4 stupňů zdravotního postižení.

3) Zvyšování platů

 • Učitelé a nepedagogičtí pracovníci
  Od 1. září 2016 došlo ke zvýšení platů u pedagogů o 8 % a tarifní složky platu o 6 %, u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení platů o 5 % a tarifní složky platu o 4 %.
 • Bezpečnostní složky
  Od 1. listopadu 2016 došlo ke zvýšení platů policistů, hasičů a zaměstnanců ve veřejné sféře o 5 % a tarifní složky platu o 4%.
 • Lékaři a sestry
  V roce 2016 došlo ke zvýšení platů o 5 %.
  Od roku 2017 dojde ke zvýšení platů o 10 %.

4) Boj s šedou ekonomikou

 • Elektronická evidence tržeb
  V první fázi spuštěna od 1. prosince 2016.
 • Zákon o prokazování původu majetku
  Vyhlášen ve Sbírce zákonů 3. října 2016.

5) Lepší vzdělávání

 • Školský zákon
  Účinný od 1. září 2016.
 • Navýšení výdajů na výzkum
  Na rok 2016 bylo vyčleněno oproti roku 2015 o 2,1 mld. Kč více.
  V roce 2017 dojde k navýšení o 3,64 mld. Kč.
 • Rekordní peníze na sport
  V roce 2016 byly navýšeny dotace na sport o 750 mil. Kč na 3,7 mld. Kč.
  V roce 2017 dojde k navýšení na 6 mld. Kč.
 • Navýšení kapacit mateřských škol
  V letech 2014 až 2016 bylo rozděleno 700 mil. Kč, díky kterým došlo k navýšení kapacit o 3 776 míst ve 150 třídách.
  V letech 2017 a 2018 bude rozděleno dalších 300 mil. Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie