Aktuálně

4. 10. 2018 11:42

100 dnů druhé vlády Andreje Babiše: Více peněz seniorům, do školství i zdravotnictví

Ve čtvrtek 4. října 2018 uplynulo 100 dnů od nástupu druhé vlády premiéra Andreje Babiše. Koaliční kabinet složený z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické za tu dobu dosáhl významných změn, které se pozitivně dotknou všech obyvatel České republiky.

„Výsledky rozhodně máme. Co je nejdůležitější, že jsme schválili státní rozpočet. Pozitivní je to, že klesne deficit a klesne oproti plánu o deset miliard. A hlavně, že zase klesne státní dluh,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš při zahájení tiskové konference ke 100 dnům vlády.

„Jsme schopní spolupracovat a jsme schopní společně naše priority v poslanecké sněmovně prosazovat. Já jsem přesvědčen, že úspěch má být měřen výsledky, a jakkoliv za těch sto dní byla podstatná část naší práce během letních prázdnit, tak my jsme moc dovolené neměli a pracovali jsme a myslím, že za námi jsou vidět konkrétní výsledky,“ řekl na úvod 1. místopředseda vlády, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničních věcí Jan Hamáček.

Ke konci září 2018 vykázal státní rozpočet přebytek 16,8 miliardy korun a podle předpokladu Ministerstva financí by mělo být na konci roku dosaženo vyrovnané bilance. Státní dluh by tak měl podle předpokladu meziročně klesnout v poměru k HDP z 32,2 % HDP (konec roku 2017) na 30,6 % HDP (předpoklad na konci roku 2018).

Základem pro udržitelný rozpočet je spravedlivý a efektivní výběr daní. Vláda počítá s prosazením významného snížení DPH u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodeji točeného piva, kde navrhujeme pokles ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy o více než polovinu. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH u vodného a v sektoru stravovacích služeb
z 15 % na 10 %. Vláda aktivně přistupuje k fenoménu sdílené ekonomiky. Novela zákona o místních poplatcích nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel.

Významným úspěchem bylo prosazení zásadního navýšení důchodů, které stoupnou od 1. ledna 2019 v průměru o 900 korun. Senioři starší 85 let si přilepší o dalších tisíc korun. Průměrný starobní důchod tak bude činit 13 286 korun.

Děti a studenti do 26 let a senioři nad 65 let díky vládě cestují od 1. září letošního roku se slevou 75 procent z ceny jízdného. Platí to na vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových i železničních linkách i na příměstských linkách MHD.

Více peněz přibylo také do školství. Jde především o zvýšení platů pedagogů v průměru o 15 procent a nepedagogů v průměru o 10 procent. Schválen byl také rozpočet na školství pro rok 2019 ve výši více než 205 miliard korun. Jen vysoké školy získaly o dvě miliardy korun více. Vláda se zaměřila i na sport a jeho efektivní podporu.

Vláda se zaměřila na řešení nepříznivé personální situace ve zdravotnictví. V roce 2019 půjde do zdravotnictví rekordních 320 miliard korun a jen na platy zdravotníků půjde o šest miliard korun více, než letos. Nedostatek lékařů chce vláda řešit zvýšením kapacit lékařských fakult. Na zvýšení počtu mediků a učitelů půjde v příštích 11 letech téměř 7 miliard korun. Ve zdravotnictví byla velkým úspěchem také úhradová vyhláška, která je poprvé v historii výsledkem dohody celého zdravotnictví. Důraz je především na spravedlivé rozdělení prostředků, kvalitu a efektivitu péče.

Platy se nezvyšovaly ale jen ve školství a zdravotnictví. Vláda zvýšila objem prostředků i na platy vojáků, policistů, hasičů a dalších zaměstnanců placených ze státního rozpočtu.

V Programovém prohlášení vlády se kabinet zavázal také ke zrušení karenční doby. V současné době je návrh v Poslanecké sněmovně, a pokud bude schválen, tak se od 1. července 2019 začnou znovu proplácet první tři dny nemocenské. Zároveň by měla začít alespoň částečně platit e-neschopenka, která zjednoduší systém evidence pracovní neschopnosti a zamezí zneužívání neschopenek.

Významnou část vládní práce představují investice. „My jsme přišli skutečně poprvé v historii s plánem investic na deset let. A mapujeme to, kde investice zvýšit,“ zdůraznil premiér Babiš. Kabinet plánuje posílit investice především ve strukturálně postižených oblastech a zajistit komplexní rozvoj života v regionech. Novela zákona o investičních pobídkách preferuje náročnější investiční akce s vyšší přidanou hodnotou, které budou mít ambici zvýšit inovativní potenciál české ekonomiky. Investice se zaměřují především na dopravní komunikace (aktuálně se staví 177 kilometrů dálnic a silnic I. třídy) a investice do bydlení (zejména podpora výstavby nájemních bytů a podpora bydlení pro mladé).

Kabinet Andreje Babiše je také aktivní v zahraniční politice. Česká republika ve spolupráci se státy Visegrádské skupiny prosadila rozhodnutí o nepřípustnosti povinných kvót na distribuci migrantů a naopak zdůrazňuje spolupráci se třetími zeměmi, boj proti pašerákům a ochranu vnějších hranic EU. Aktivně se také vláda zapojila do vyjednávání o víceletém finančním rámci a bojuje proti takzvané dvojí kvalitě potravin a nekalým obchodním praktikám. Co se týče pomoci zahraničním partnerům, vyjednali jsme propuštění dvou pracovníků německé neziskové organizace v Sýrii. Nabídli jsme pomoc Řecku při likvidaci požárů a spolupráci na záchraně thajských chlapců ze zatopené jeskyně. Česká republika zaslala 10 milionů korun Indonésii jako pomoc s následky zemětřesení a tsunami. Premiér Andrej Babiš i další členové vlády podnikají řadu zahraničních cest, kde prosazují zájmy ČR i společný postup při řešení mezinárodních otázek.

V rámci čerpání Evropských fondů je na roky 2014-2020 vyčleněno pro Českou republiku přes 577,2 miliardy korun v 10 tematicky zaměřených programech. Vláda aktivně pokračuje v čerpání těchto prostředků a ke konci července 2018 byly už Evropské komisi odeslány žádosti o průběžnou platbu v hodnotě 89,1 miliardy korun. Především u Integrovaného regionálního operačního programu došlo k výraznému zrychlení čerpání a dotaci získalo už 4 756 projektů.

Důraz klade vláda i na vývoj státní správy a přiblížení se vyspělejším zemím. Schválila projekt Digitální Česko a prostřednictvím vládního zmocněnce pokračuje na digitalizaci státní správy. Mezi už uskutečněné projekty patří občanské průkazy s čipem, vytvoření portálu občana či projekt Moje Daně.

I s ohledem na změny klimatu a každoroční problémy se vláda zaměřuje také na oblast životního prostředí a zemědělství. Připravuje například na vyhlášení třetí vlnu kotlíkových dotací, kdy bude vyměněno až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů za nové ekologické. V rámci boje se suchem byl rozšířen program Dešťovka na pořízení nádrže na zachytávání srážkové vody na celou ČR, zajištěno další financování posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Pro obce a svazky obcí je určeno 400 milionů korun na rekonstrukce, odbahnění, obnovu či stavbu rybníků. Bylo vyplaceno 1,16 miliardy korun zemědělcům na kompenzacích za škody způsobené loňským suchem.

V rámci pomoci obcím vláda uvolnila stovky pozemků a nemovitostí s nevyjasněnými vlastnickými právy. Pracuje i na prosazení přísnější regulace směnárenské činnosti. Celní správa také opakovaně úspěšně zasahuje proti nelegálním provozovatelům hazardních her. Byla odložena reforma financování matrik, matriky se rušit nebudou.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie