Očekáváné události

21. 4. 2017 17:04

24. dubna 2017: Schůze vlády, TK ve 13.00 hod.

V pondělí 24. dubna 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné tyto body:

 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na mimořádné zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 v Bruselu, předkládá předseda vlády
  Mimořádné jednání Evropské rady ve formátu EU27 se uskuteční v sobotu 29. dubna. Lídři 27 členských států na vrcholné schůzce schválí mandát pro Evropskou komisi na vyjednávání s Velkou Británií.
 • Národní program reforem ČR 2017, předkládá předseda vlády
  Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Jeho každoroční aktualizace je v rámci evropského semestru předkládána Evropské komisi, která na základě tohoto materiálu navrhne v polovině května nová doporučení.
 • Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, předkládá ministr vnitra
  Účelem předkládaného návrhu zákona je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014, o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, jímž se řídí činnost evropských politických stran a evropských politických nadací.
 • Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu v roce 2016. Po projednání vládou bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 • Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017, předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Informace obsahuje především plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017, o vývoji státního dluhu za 1. čtvrtletí 2017, Situační zprávu státní pokladny za 1. čtvrtletí 2017a plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2017. Materiál bude předložen rozpočtovému výboru Parlamentu ČR.
 • Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018–2020, předkládá 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Rozpočtová strategie představuje závazný dokument pro přípravu návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů. Součástí Rozpočtové strategie je Konvergenční program České republiky.
 • Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/17 o návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, předkládá ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Návrh na revizi tzv. protikuřáckého zákona podala k Ústavnímu soudu skupina 20 senátorů. Požadují mj. zrušit zákaz kouření v restauracích a dalších stravovacích zařízeních.
 • Usnesení vlády k navýšení výdajových rámců kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, předkládá ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Ministryně školství navrhuje zajistit nařízením vlády pro příští roky navýšení finančních prostředků do kapitoly regionálního školství na realizaci již schválené reformy.

V průběhu jednání vlády proběhne již osmé představení regionálních potravin, tentokrát se jedná o nejúspěšnější potravinářské firmy Královéhradeckého kraje. Dodavatelé jsou vybíráni z účastníků soutěže Regionální potravina Královéhradeckého kraje.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-04-24. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

24. dubna 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program
 

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter