Aktuálně

31. 7. 2012 17:33

Alternativní tresty ulehčí přeplněným věznicím

Ministerstvo spravedlnosti spustilo ve spolupráci s Probační a mediační službou zkušební provoz elektronického monitoringu odsouzených.

Získané zkušenosti chce ministerstvo využít pro přípravu širšího zavedení tohoto elektronického kontrolního nástroje do praxe trestní justice.

Experimentu se účastní odsouzení k trestu domácího vězení nebo ti, kteří mají v rámci podmíněného propuštění uloženo opatření shodné s domácím vězením, a kteří dobrovolně souhlasili s účastí na experimentu a s aplikací monitorovacího zařízení. Spuštěn byl v osmi soudních krajích 1. července 2012 a potrvá do konce listopadu letošního roku. Vyhodnocení pak proběhne v prosinci.

S elektronickým monitoringem mají pozitivní zkušenosti například skandinávské země, kde tento kontrolní nástroj v trestní justici již funguje. Provozovatelem elektronického monitoringu je právě probační služba.

Domácí vězení přispěje ke snížení přeplněnosti věznic

Elektronický monitoring odsouzených je plánován jak k využití u samotného alternativního trestu domácího vězení, tak i v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Jeho zavedení do praxe v rámci ukládání trestů, ale i v agendě podmíněného propuštění, může výrazným způsobem přispět ke snížení přeplněnosti českých věznic.

Ministerstvo spravedlnosti se již delší dobu snaží vyřešit problém přeplněnosti českých věznic. Počet vězňů neustále stoupá, jejich počet se již blíží téměř 24 tisícům. V případě některých věznic jsou kapacity převýšeny až o 30 procent.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Trest domácího vězení


- Nový alternativní trest, který s účinností od 1.1. 2010 zavedl nový trestní zákoník. Soud jej může uložit až na dva roky.
- Trest spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin.
- Výkon trestu nebrání výkonu zaměstnání odsouzeného, potřebné lékařské péči ani případné účasti na bohoslužbách.
- Soud také může odsouzenému uložit přiměřená omezení nebo povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Odsouzený musí zpravidla podle svých sil nahradit škodu, kterou trestným činem způsobil.
-  Kontrolu výkonu trestu provádí probační úředník formou namátkových kontrol formou osobní návštěvy.

 

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie