Aktuálně

14. 6. 2017 17:27

Bezpečnostní rada státu projednala Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2016, zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích a další

Bezpečnostní rada státu projednala Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2016, která hodnotí stav zajištění obrany ČR ke konci roku 2016, posuzuje plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, zejména v rámci NATO, a představuje zásadní zpětnou vazbu v systému obranného plánování a naplňování politicko-vojenských ambicí ČR.

Bezpečnostní rada státu se zabývala Zprávou o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2016, která mapuje problematiku legální i nelegální migrace a integrace cizinců, podává přehled o vízové politice ČR a o institucionálním a legislativním rámci v oblasti migrace, analyzuje trestnou činnost cizinců, informuje o problematice readmisních smluv a dobrovolných návratů, o mezinárodní ochraně, specifických projektech v oblasti migrace a azylu, hodnotí schengenskou a mezinárodní spolupráci a stručně shrnuje stav řešení problematiky migrace na úrovni EU za rok 2016.

Bezpečnostní rada státu schválila Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla PrahaRozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha, jejichž cílem je zvýšení bezpečnostního standardu na mezinárodních letištích v ČR v rámci zajišťování bezpečnosti ČR. V této souvislosti Bezpečnostní rada státu projednala také materiál Národní jednotka využívající jmennou evidenci cestujících v boji s terorismem (Implementace směrnice PNR), který navrhuje postup praktické implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/681, o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.

Bezpečnostní rada státu dále projednala Návrh na navýšení početního stavu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost po jeho zřízení. Vznik tohoto nového ústředního správního úřadu předpokládá návrh novely zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016, která podává ucelenou informaci v oblasti kontroly exportu vojenského materiálu za rok 2016 a její publikování přispívá k transparentnosti a důvěryhodnosti kontrolní politiky ČR v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Bezpečnostní rada státu také vzala na vědomí Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2016, která shrnuje bezpečnostní, ekonomické a personální zabezpečení Národního bezpečnostního úřadu, a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2017 s výhledem na 1. pololetí 2018.

Na program Bezpečnostní rady státu byly předloženy Informace o provedené úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2017, Informace o stavu zpracování Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2017, Komplexní náhled na ochranu měkkých cílů v České republice a Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti Bezpečnostní rady státu a bezpečnostních rad krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie