Aktuálně

4. 2. 2019 10:50

BRS projednávala dlouhodobé koncepční materiály, byla informována i o problematice Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu

V pondělí 4. února se ve Strakově akademii sešla Bezpečnostní rada státu. Její členové se zabývali mimo jiné aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně současné bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu byla informována také o problematice Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a očekávaném dalším vývoji a pozici České republiky.

Členové rady vzali na vědomí Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, který obsahuje dlouhodobý záměr rozvoje. Dokument vychází z obranné strategie ČR a stanovuje prioritní požadavky na budoucí síly a schopnosti. Radní projednali i Koncepci přípravy občanů k obraně státu 2019–2024, jež řeší zefektivnění systému přípravy občanů na základních a středních školách a zavedení systému dobrovolné přípravy občanů v míru mimo výkon branné povinnosti. Více informací na stránkách Ministerstva obrany.

Členové Bezpečnostní rady státu se zabývali i postupem při řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let.

Bezpečnostní rada státu dále projednala Návrh na udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2019. V hlavní kategorii byly uděleny tři ceny, které budou slavnostně předány v prvním pololetí roku 2019.

Na program Bezpečnostní rady státu byla předložena také Informace o plnění Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu České republiky 2017–2023 s výhledem do roku 2030.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Je zřízena na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a tvoří ji předseda vlády a další pověření členové vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter