Aktuálně

16. 9. 2019 11:43

Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální bezpečnostní problematikou

V pondělí 16. září 2019 zasedla ve Strakově akademii pod vedením premiéra Andreje Babiše Bezpečnostní rada státu. Zabývala se mimo jiné problematikou Armády ČR, kybernetickou bezpečností či situací ohledně využívání technologií firem Huawei a ZTE.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Koncepci výstavby Armády České republiky 2030, která definuje schopnosti Armády České republiky 2030, jež jsou potřebné pro plnění všech požadovaných úkolů, a komplexně reaguje na dynamické změny zhoršujícího se bezpečnostního prostředí v posledních letech.

Bezpečnostní rada státu dále pokračovala v projednávání problematiky zajištění kybernetické bezpečnosti na jednotlivých ministerstvech v České republice zejména z hlediska vynakládaných finančních prostředků v souvislosti se zajištěním plnění povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu se také zabývala Přehledem používaných technologií Huawei a ZTE, včetně jejich dceřiných společností, v systémech kritické informační infrastruktury, informačních systémech základních služeb a významných informačních systémech.

Bezpečnostní rada státu dále schválila Informaci o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy Analýza situace v oblasti darknetu a virtuálních měn, Informace o stavu plnění úkolů z usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. září 2018 č. 34 a Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter