Aktuálně

25. 4. 2019 16:38

Bezpečnostní rada státu udělila ceny za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky

Bezpečnostní rada státu udělila ceny za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky, 25. dubna 2019.
Bezpečnostní rada státu udělila ceny za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky, 25. dubna 2019.
Ministr obrany Lubomír Metnar a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček předali 25. dubna 2019 v pražském Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za rok 2019. Za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva ocenění získal Institut ochrany obyvatelstva. Cenu rovněž obdržel za celoživotní profesní činnost v oblasti vnitřní bezpečnosti Jan Vykoukal a za dlouholetou aktivní činnost v oblasti tvorby obranné a bezpečnostní politiky ČR Antonín Seďa.

Odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu náleží vládě. Chci Vás ujistit, že tato vláda, a to i skrze Bezpečnostní radu státu, bere tento svůj úkol vážně a k řešení současných bezpečnostních hrozeb přistupujeme aktivně. Bez možnosti obracet se na kvalitní bezpečnostní komunitu by však náš úkol bylo skoro nemožné plnit,“ uvedl v projevu ministr obrany Metnar.

Institut ochrany obyvatelstva je hlavní vědecko-výzkumné pracoviště Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) se zaměřením zejména na ochranu obyvatelstva, krizové řízení, kritickou infrastrukturu a civilní nouzové plánování. Předmětem jeho činnosti je především přímé provádění aplikovaného výzkumu v oblastech včasného varování obyvatelstva; analýzy, detekce a dekontaminace vysoce toxických a radioaktivních látek; individuální a kolektivní ochrany a v oblasti krizového managementu. Dále se významně podílí na přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia a má významné aktivity i na mezinárodním poli. Cenu dnes převzal ředitel institutu Rostislav Richter.

Jan Vykoukal věnoval většinu své profesní kariéry problematice vnitřní bezpečnosti. Byl jedním z architektů nové výchovy a vzdělávání příslušníků Policie ČR a je rovněž spojován se založením bezpečnostního výzkumu v ČR. Jan Vykoukal pracuje od roku 1992 v resortu Ministerstva vnitra a svojí koncepční, metodickou a řídící činností významně přispívá k realizaci bezpečnostní politiky ČR.

Antonín Seďa významnou měrou přispěl k civilní a demokratické kontrole ozbrojených sil, tvorbě legislativy v oblasti obrany a bezpečnosti. Byl členem Výboru pro obranu a bezpečnost a Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Velmi aktivní byl i v rámci české bezpečnostní komunity, kde podporoval aktivity českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Více informací o ceně na stránkách Bezpečnostní rady státu. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie