Aktuálně

6. 12. 2018 13:34

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí zprávu o extremismu za rok 2017

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zasedala ve Strakově akademii Bezpečnostní rada státu. Zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a také aktuální bezpečnostní situací v České republice. Projednávala také Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2017.

Bezpečnostní rada státu projednala Aktualizaci přehledu infrastruktury na státních hranicích České republiky využitelné pro účely dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních pozemních hranic České republiky. Dokument obsahuje seznam 125 doporučených kontrolních stanovišť, která by mohla být využita pro účely dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Vzala na vědomí Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2017, vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2017 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2018.

Členové rady byli informováni o postupu při řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let.

Bezpečnostní rada státu dále projednala tři směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci, a to na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu, ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a dále mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu.

Ustavila také Komisi pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2019. Cenu uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii. Více informací o tomto ocenění naleznete na http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/cena-brs/cena-bezpecnostni-rady-statu--125398/. Schválila i plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí 2019.

Na programu jednání byly rovněž informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy a informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti Bezpečnostní rady státu a bezpečnostních rad krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy