Aktuálně

27. 4. 2009 17:04

BRS se zabývala problematikou prasečí chřipky a vývojem kriminality

Členové Bezpečnostní rady státu projednali aktuální otázky týkající se Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti se zaměřením na problematiku prasečí chřipky.

Předmětem jednání byla i Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2008. Zprávu předkládá ministr vnitra každoročně a jejím cílem je aktuálně informovat o vývoji kriminality, o realizovaných krocích k jejímu snižování a o navrhovaných opatřeních pro další období. Na Zprávu navazuje Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Na základě Zprávy bylo konstatováno, že bezpečnost na našem území je stabilizována (v roce 2008 za posledních 10 let druhý nejnižší počet spáchaných trestných činů) a nebylo zjištěno žádné ohrožení z hlediska terorismu.

Členové Bezpečnostní rady státu byli následně seznámeni s problematikou Analýzy možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení jejich nouzových zásob na úroveň pokrytí 120 dnů.

Na schůzi byla dále předložena pravidelná roční Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2008 a Zpráva o činnosti Národního bezpečnostní úřadu za rok 2008. V závěru bylo konstatováno, že v roce 2008 řešil Národní bezpečnostní úřad úkoly zodpovědně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie