Aktuálně

26. 9. 2017 12:16

Budova Strakovy akademie, sídlo české vlády, prochází největší rekonstrukcí v novodobé historii ČR

Budova Strakovy akademie, sídlo české vlády, prochází největší rekonstrukcí v novodobé historii ČR.
Budova Strakovy akademie, sídlo české vlády, prochází největší rekonstrukcí v novodobé historii ČR.
Historická budova Strakovy akademie projde v následujících dvou a půl letech rozsáhlou rekonstrukcí vnějšího pláště. Úřad vlády ČR, který řídí vedoucí úřadu Pavel Dvořák, úspěšně dokončil veřejné výběrové řízení na dodavatele tohoto rozsáhlého projektu, a v tomto týdnu tak mohly být zahájeny počáteční stavební práce. Jedná se o první takto rozsáhlou opravu Strakovy akademie v její novodobé historii.

Historickou budovu Strakovy akademie, sídla vlády, zakryje na několik měsíců lešení. Úřad vlády totiž zahájil od září zásadní rekonstrukci jejího pláště, která byla již nutná v důsledku značné degradace fasády a souvisejících prvků vnějšího pláště. Práce budou zahrnovat zejména opravy fasád včetně oken, klempířských prvků, kamenných, štukových a kovových prvků; součástí budou celkové opravy střech s břidlicovou i plechovou krytinou, bude doplněna stávající hromosvodná soustava a vytvořena celistvá ochrana proti ptactvu. Veškeré práce na památkově chráněné novobarokní stavbě budou probíhat pod dohledem renomovaných restaurátorů a v součinnosti s orgány památkové péče.

„O nutnosti rekonstrukce historického sídla českých vlád se v minulosti diskutovalo, projekt se však nepodařilo zrealizovat. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo splnit úkol současného předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který o opravě Strakovy akademie rozhodl v roce 2015, a rekonstrukce byla zahájena v září tohoto roku. Jsem přesvědčen, že je povinností každého správce veřejného majetku o takto významné historické klenoty řádně pečovat,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády ČR Pavel Dvořák.

V transparentním otevřeném nadlimitním zadávacím řízení na realizaci rekonstrukce bylo vybráno sdružení firem Hochtief CZ, a. s., a Geosan Group, a. s. Památková oprava Strakovy akademie bude probíhat za plného provozu, přičemž s ohledem na velký rozsah stavebních prací plánuje Úřad vlády ČR dokončení díla do 30 měsíců, tedy nejpozději začátkem roku 2020. Celkové výdaje na rekonstrukci budou činit zhruba 294,5 milionů korun s DPH a budou rozloženy do čtyř let.

„Všechny historické objekty a zvláště ty v nejpřísnějším režimu památkové ochrany vyžadují pravidelnou a pečlivou stavební údržbu. Památková obnova obvodového a střešního pláště Strakovy akademie přichází v pravý čas, kdy restaurátorské a stavební práce prodlouží životnost všech řešených konstrukcí o další desítky let. Oddalování údržby a opravy by vedlo k nepřiměřenému nárůstu investic do budoucí údržby. Plošná obnova okenních výplní má zároveň za cíl snížit energetickou náročnost budovy,“ doplnil hlavní architekt a vedoucí projektu Václav Hlaváček ze Studia acht, generálního projektanta akce.

Strakova akademie byla vybudována v letech 1891–1896 podle návrhu architekta Václava Roštlapila jako studentská kolej pro nemajetné syny české šlechty. Vzniklo zde i česko-německé gymnázium. Za první světové války sloužila budova jako nemocnice Červeného kříže, za první republiky zde sídlilo několik státních úřadů a od dubna 1939 tu sídlila protektorátní vláda, než ji zabraly německé úřady. Od 15. května 1945 slouží objekt vládním účelům. Sídlem české vlády je od 1. ledna 1993.

Během historie prošel objekt několika zásadními úpravami a přestavbami, k dnešním účelům byl přestavěn v letech 1939–1941 a v prvních poválečných letech proběhly další úpravy interiérů tak, aby byly přizpůsobeny reprezentačním účelům. V letech 1950 a 1951 došlo k přestavbě bývalé kaple na zasedací sál vlády. Po roce 1989 došlo k několika dílčím stavebním úpravám, které měly za cíl odstranit některé necitlivé zásahy do historického objektu za komunistické éry. V roce 2002 došlo k zásadní modernizaci jednacího sálu vlády.

Zatím poslední velkou stavební úpravou bylo překrytí vnitřního atria skleněnou střechou a přeměna prostoru v nový, moderní tiskový sál. Přestavba byla realizována ve druhé polovině roku 2008 v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím v Radě EU v roce 2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie