Aktuálně

28. 11. 2012 20:40

Čerpání evropských dotací se zjednoduší

Vláda se shodla na efektivnější variantě čerpání evropských peněz. Vymezila osm operačních programů pro roky 2014 až 2020. Zahrnují mimo jiné program pro Prahu či technickou pomoc, ale také integrovaný program sjednocující dosavadní regionální programy. Dosud má ČR celkem 17 operačních programů pro čerpání z evropských fondů.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

V tuto chvíli stojíme před situací, kdy čerpání z operačních programů bude jednodušší, protože jich bude méně,“ upřesnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který návrh předkládal. „Je dobře, že se snižuje počet operačních programů,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Podle ministra Jankovského musí být kladen důraz na důsledné definování priorit. „Součástí cíle Evropské komise je tématická koncentrace,“ zmínil jednu z podmínek. V následujícím období proto podle něj nebude možné celou škálu potřeb České republiky uspokojit. „Proto se soustředíme na infrastrukturu, inovace a instituce a ještě k tomu přidáváme jednu, což souvisí s regiony, tzn. inkluze, sociální začlenění,“ uvedl ministr. „Minulý týden jsme prezentovali na základě pozice EK pracovní verzi, jak jsme pokročili, EK to velice ocenila,“ podotkl ministr.

Začíná příprava struktury programů

Zatím neobsahuje tento návrh prioritní osy programu ani samotné návrhy struktury programu. Tyto programy budou rozpracovány řídícími orgány v souladu s příslušnými nařízeními Evropské unie,“ poznamenal premiér. Intenzivní příprava na přesné struktuře operačních programů může nyní podle ministra Kamila Jankovského začít.

Materiál obsahuje východiska a zkušenosti z minulého programového období 2004–2006 a současného období 2007–2013. Rozpracovává vládou projednané národní rozvojové priority. Ministerstvo pro místní rozvoj vycházelo z návrhů nařízení Evropské unie, ze shrnutí makroekonomických souvislostí v ČR, stěžejních analytických zjištění, využilo rovněž podklady od dalších resortů, krajů, zástupců měst a obcí a dalších partnerů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie