Aktuálně

21. 9. 2007 10:42

Čerpání peněz z fondů EU je již možné

Včera se uskutečnilo první pracovní jednání orgánů působících v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce (NSRR).

Z jednání vyplývá, že zahájení čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je možné již před ukončením vyjednání operačních programů s Evropskou komisí.

Na tomto jednání, kterého se zúčastnili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí a řídících orgánů operačních programů byla diskutována témata spojená s realizací NSRR, včetně podrobného seznámení s působností řídících a koordinačních mechanismů, které budou uplatněny pro úspěšné naplnění cílů NSRR.

Setkání se uskutečnilo v době, kdy na jedné straně probíhá intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o operačních programech, ale zároveň je již možné zahájit všechny činnosti spojené s čerpáním finančních prostředků, určených na období 2007-2013. Každý řídící orgán má oprávnění vyhlásit výzvu i vydat rozhodnutí o udělení podpory již od včerejšího jednání, a to v souladu s legislativou ČR i EU. Není obecně nutné čekat až na schválení příslušného operačního programu Evropskou komisí. Je na příslušném řídícím orgánu, aby zvážil rizika vyplývající pro něj z dosud neuzavřených jednáních o operačních programech s EK.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie