Aktuálně

26. 2. 2008 12:09

Česká delegace dnes v USA podepíše Memorandum o porozumění, premiér chce vyjednat česko-americkou spolupráci ve vědě a výzkumu

V rámci programu prvního dne oficiální návštěvy premiéra Mirka Topolánka v USA dojde k podpisu Memoranda o porozumění, který představuje první krok k bezvízovému styku mezi USA a ČR. "Jsem nesmírně hrdý, že se nám to podařilo," prohlásil český předseda vlády.

Ministr vnitra Ivan Langer se dnes setká se svým protějškem, americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost Michaelem Chertoffem. Na společném jednání dojde k slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding), které vláda schválila na své včerejší schůzi a které představuje rozhodující krok k zařazení České republiky do amerického Visa Waiver programu. Pod Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost spadá dalších 13 oddělení, která mají na starost mj. boj s terorismem, problematiku imigrace, udělování azylu a statutu uprchlíka, kybernetickou bezpečnost a právě také Visa Waiver Programme. V programu je dosud zahrnuto 27 států, dalších 13 je ve stavu vyjednávání. Česká republika je jednou se zemí, která usiluje o zařazení do výše jmenovaného programu, který upravuje podmínky bezvízového styku mezi smluvními stranami. Rozhodující jednání o Memorandu v Praze vedl 6. února zástupce amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost Richard Barth.

Premiér Mirek Topolánek vyjádřil svůj údiv nad diskusí, zda jsou víza korektní či ne. "Moje generace nemohla cestovat do Vídně, natož do USA. Snili jsme o Evropě bez hranic, dnes cestujeme Evropou bez dokladů a všem to připadá normální. Je za tím obrovský kus práce a úsilí a s vízy je to to samé," uvedl premiér. Zároveň upřesnil, že Memorandum of Understanding nepředstavuje závazný dokument. "Podařilo se nám ten původní návrh americké strany výrazně posunout ve dvou směrech. Zaprvé, v bilaterálních vztazích je zakotvena jasná reciprocita. A za druhé Memorandum o porozumění obsahuje několikanásobné odvolání k závazkům k Evropské unii," potvrdil předseda české vlády s tím, že detaily budou vyjednány v podrobnějších smlouvách. "Jsem nesmírně hrdý na to, že se nám to podařilo," prohlásil.

Součástí programu rpvního dne návštěvy bude také jednání s amerických ministrem obchodu Carlosem Gutierrezem zejména o aktuální situaci na Kubě. Carlos Gutierrez patří k nejvýznamnějším představitelům kubánského exilu v administrativě Spojených států amerických. Česká delegace se také setká s ministrem pro vnitřní bezpečnost Michaelem Chertoffem, na programu je dále položení věnce u Památníku obětem komunismu a setkání s představiteli Nadace pro památník obětem komunismu, jejíž členkou je i dcera Milady Horákové Jana Kánská a setkání s kubánskými, barmskými a běloruskými disidenty. Premiér Mirek Topolánek v dopoledních hodinách vystoupí v Heritage Foundation s projevem pod názvem "Hodnota transatlantického partnerství v jednadvacátém století."

Vedle ostře sledovaného tématu umístění radaru na území ČR, ke kterému premiér již dříve uvedl, že zdůrazňuje nezbytnost koordinace kroků s Polskou republikou, bude zájmem české delegace posílit česko-americkou spolupráci ve vědě a výzkumu. Premiér Mirek Topolánek se jako předseda Rady pro výzkum a vývoj intenzivně věnuje posílení a využití potenciálu české vědy. Rámcová česko-americká dohoda o spolupráci ve vědě a výzkumu by měla navázat na na jednání o radaru. Premiér vyjádřil očekávání, že se mu v těchto vyjednáváních podaří dosáhnout zásadního pokroku. "To je pro mě daleko zásadnější krok než samotná technická záležitost kolem radaru," zdůraznil. Podobnou dohodu, která by České republice přinesla příležitost zapojit se do výzkumu špičkových technologií, mají USA podle ČTK pouze s několika zeměmi (Velká Británie, Austrálie, Japonsko).

Projev premiéra Mirka Topolánka, který pronesl v sídle Heritage Foundation naleznete v sekci významných projevů předsedy vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie