Aktuálně

6. 9. 2012 16:39

Česká republika podporuje rozvoj kosmických aktivit EU a posilování pravomocí agentury GSA

Premiér Petr Nečas se odpoledne setkal s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro průmysl a podnikání Antoniem Tajanim. Ten navštívil Českou republiku při příležitosti slavnostního otevření sídla GSA v Praze.

Podporujeme vytvoření odpovídajícího institucionálního zajištění rozvoje kosmických aktivit Evropské unie, včetně posilování pravomocí řídící evropské agentury GSA. Kosmické aktivity pro ekonomiku ČR i EU představují významný růstový potenciál a svým inovativním charakterem přispívají ke zvyšování české i evropské konkurenceschopnosti. Mají proto své místo ve strategickém uvažování vlády. Aktivně spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou (ESA),“ řekl předseda vlády.

Předseda vlády Petr Nečas se setkal s místopředsedou Evropské komise a komisařem pro průmysl a podnikání Antoniem Tajanim, 6. září 2012Dalšími tématy setkání byla průmyslová politika a podpora podnikání. Premiér Petr Nečas informoval komisaře Tajaniho o pozornosti, kterou vláda České republiky této oblasti trvale věnuje. Za zásadní označil zejména úsilí o hlubší spolupráci mezi institucemi výzkumu a vývoje a podniky. Důraz je třeba položit na efektivní uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové praxi. Tato priorita, stejně jako podpora podnikání obecně, se odrazí v intervencích z kohezní politiky v období 2014 – 2020 v podmínkách České republiky.

Česká republika patří k zemím s největším podílem průmyslu na hrubém domácím produktu. Proto usiluje o úzkou spolupráci s Evropskou komisí na dalším rozvoji a podpoře průmyslové politiky. Pozornost vlády ČR směřuje především k inovacím a dosažení produkce na špičkové technologické úrovni s vysokou přidanou hodnotou,“ dodal premiér.

Předseda vlády Petr Nečas diskutoval s komisařem Antoniem Tajanim také na téma automobilového průmyslu. Z hlediska České republiky jde o klíčové odvětví. I letos, navzdory celoevropskému trendu poklesů prodejů, se mu daří dosahovat růstu trhu, zejména pokud jde o osobní a nákladní vozidla.

Bedlivě sledujeme méně příznivý vývoj v jiných tradičních producentských státech. Výstup z jednání platformy CARS 21, jejímž je ČR členem, považujeme za významný impuls pro další směřování Unie. Prvořadé bude nalézt vyvážený přístup k aspektům ochrany životního prostředí a bezpečnosti na jedné straně a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví na straně druhé. Nezastupitelnou úlohu v tomto ohledu hrají inovace a uplatnění špičkových technologií, včetně např. inteligentních dopravních systémů. Také zde vláda podporuje užší sepjetí mezi výzkumem a praxí. Samostatnou oblast, k níž je třeba přistupovat s velkou citlivostí, představuje uzavírání dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, neboť ty otevírají značný růstový potenciál. Z pohledu ČR coby exportně orientované ekonomiky jde o téma prvořadé důležitosti,“ doplnil předseda vlády Petr Nečas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie