Aktuálně

12. 5. 2014 17:22

Česká vláda neuznává výsledky tzv. referend na Ukrajině

Vláda je znepokojena aktuální situací na Ukrajině, kde o víkendu proběhla referenda o nezávislosti oblastí Doněcka a Luhanska. Česká republika výsledky tzv. referend o nezávislosti neuznává a referenda považuje za protiprávní, neboť jejich konání bylo v rozporu s ukrajinskou ústavou. Konání referend provází rovněž řada pochybností, týkajících se jak způsobu hlasování, tak i objektivity zveřejněných výsledků.

Vláda pokládá počínání separatistů na východní Ukrajině za velmi znepokojující a připomíná, že uspořádání referend a závěry, které z nich jejich organizátoři vyvozují, povedou pouze k další destabilizaci země a eskalaci krize. Česká vláda bude zároveň apelovat na vládu v Kyjevě a také na Rusko, aby přispěly k myšlence ukrajinského národního dialogu vedeného mezi obyvateli východních částí Ukrajiny a ukrajinskou vládou.

Vláda podporuje snahu ukrajinské vlády o ústavní reformu a decentralizaci země, které by měly tvořit jedno ze základních témat zmíněného národního dialogu. Ukrajinská vláda by měla také usilovat o řádné fungování všech složek veřejné správy v zemi, včetně složek bezpečnostních tak, aby zabránila opakování tragédií podobných požáru v Oděse.

Česká vláda nadále plně podporuje úsilí ukrajinské vlády o uskutečnění prezidentských voleb v naplánovaném termínu a v souladu s demokratickými principy a platnými zákony. Věří, že zvolení nového prezidenta země může výrazně napomoci k uklidnění situace a udržení územní integrity Ukrajiny.
Podporu české vlády má pozorovatelská mise OBSE, do které Česká republika vysílá dva dlouhodobé a třiadvacet krátkodobých pozorovatelů. Vedle toho vláda podporuje vyslání mise Evropské unie, která se zaměří na reformu bezpečnostního sektoru, policie a právního státu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie