Aktuálně

16. 2. 2015 11:11

Česko vypravilo konvoj s humanitární pomocí na Ukrajinu

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka 16. února 2015 symbolicky odstartoval cestu českého humanitárního konvoje pro Ukrajinu.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka 16. února 2015 symbolicky odstartoval cestu českého humanitárního konvoje pro Ukrajinu.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka dnes společně s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem, generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslavem Rybou, předsedou Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem a zástupcem organizace Člověk v tísni symbolicky odstartovali cestu českého humanitárního konvoje pro Ukrajinu.

V konvoji je vedle čtyř kamionů a dvou doprovodných vozidel GŘ HZS zapojen i sanitní vůz Českého červeného kříže, který v úzké součinnosti s Ukrajinským červeným křížem koordinuje řádné odbavení, registraci a předání pomoci na ukrajinské straně. Konvoj dorazí do Kyjeva 17. 2. večer.

Konvoj organizuje MZV na základě podnětu premiéra po zasedání Evropské rady 18. prosince. Přeprava zdravotnického materiálu (Český červený kříž), spacích pytlů, přikrývek a izolačních fólií (Správa státních hmotných rezerv) a střešní krytiny (Člověk v tísni) je zajištěna prostředky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Česká vláda poskytuje pomoc ukrajinským dětem

Česká vláda poskytuje pomoc Ukrajině i v dalších oblastech. Od 2. února probíhají v ČR na základě rozhodnutí vlády ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny. První turnus třiceti dětí s krajanskou vazbou a pěti doprovázejících dospělých osob absolvovalo v ubytovacím zařízení Ministerstva vnitra Solenice na Příbramsku dvoutýdenní pobyt naplněný vzdělávacími, volnočasovými i terapeutickými aktivitami ve dnech 2. – 13. února.

Dnes bude zahájen již druhý turnus, kterého se stejně jako následného třetího běhu účastní vnitřně vysídlené ukrajinské děti. Na zajištění těchto pobytů úzce spolupracují ministerstva zahraničních věcí a vnitra s Farní charitou Příbram a Gymnáziem Příbram.

ČR patří množstvím aktivit i finančním objemem mezi největší a nejsoustavnější bilaterální dárce Ukrajině, spolu s Německem, Švédskem a Polskem, přičemž převládají humanitární aktivity - přímá materiální i finanční pomoc vysídlenému obyvatelstvu a lidem zůstávajícím v místech konfliktu, zajišťování zdravotnického materiálu a lékařské péče, včetně případné evakuace k léčbě, dále poskytování stipendií studentům, kteří z politických či bezpečnostních důvodů nemohou studovat na Ukrajině, pomoc lidem s krajanskou vazbou, podpora občanské společnosti a svobodných médií. Na pomoc Ukrajině bylo od roku 2014 již vyčleněno celkem 100 miliónů Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie