Aktuálně

27. 8. 2009 14:45

Co přinese nový školní rok?

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová zveřejnila na dnešní tiskové konferenci některé novinky, které přinese nadcházející školní rok.

Počet žáků dále klesá

Ve školním roce 2009/2010 bude do základních škol chodit ještě méně dětí než loni. Tento trend trvá již několik let a je způsoben především poklesem počtu žáků na 2. stupni (populačně slabší ročníky). Ve srovnání se školním rokem 2008/2009 nastoupí letos do základních škol o 19,4 tis. žáků méně.


Ministryně Kopicová však upozornila i na některá pozitivní zjištění: „Sice jen mírně, ale přece jen roste počet prvňáčků - od školního roku 2004/2005 máme nárůst 4%. Následkem toho se již zastavil pokles počtu žáků na 1. stupni."

Dlouhodobý demografický vývoj však pokládá Miroslava Kopicová i nadále za znepokojivý. „Jsem ráda, že do prvních tříd nastupuje v posledních letech čím dál víc dětí, ale je třeba si uvědomit, že je jich pořád o téměř 30 tisíc méně než před deseti lety."

Tři přihlášky: střední školy nesouhlasí

Ředitelé hodnotí nový systém převážně negativně. Z pohledu škol znamenají tři přihlášky především výrazné zvýšení administrativní i finanční zátěže (zasílání písemných informací o přijímacím řízení, vedení spisu o uchazeči, organizační problémy) a nejistotu.

Přitom na polovině středních škol se přijímací zkoušky nekonají vůbec. Důvodem je zejména demografický vývoj ve spojení s dlouhodobým poklesem zájmu o učňovské obory.

Systém tří přihlášek však bude určitě platit ještě ve školním roce 2009/2010.

Kurikulární reforma přichází i do středních škol

Od nového školního roku se bude podle nových vzdělávacích programů vyučovat v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku základních škol. 3. a 8. ročníků se to letos týká poprvé. Začíná tak další fáze kurikulární reformy postavená na rámcových vzdělávacích programech (RVP).

Podle nově zaváděných školních vzdělávacích programů (ŠVP) musí nejpozději ve 3. ročníku začít výuka cizího jazyka, nejpozději v 8. ročníku pak druhého cizího jazyka.

Od 1. září vstupuje kurikulární reforma také na půdu středních škol. Podle RVP tak začnou učit všechna gymnázia a část odborných škol.

Co se týče ostatních odborných škol, ministerstvo ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) v současné době připravuje vydání rámcových vzdělávacích programů pro posledních asi 50 oborů středního vzdělání.

Text je zkrácenou verzí tiskové zprávy MŠMT

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie