Aktuálně

4. 11. 2015 10:27

ČR chce vysoce kvalifikovaným Ukrajincům umožnit rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty

Vláda ČR projedná 9. listopadu 2015 pilotní projekt, který umožní přednostní přijetí žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro vysoce kvalifikované zaměstnance a specialisty z Ukrajiny. Uchazeči o zaměstnání, kteří splní kritéria pro zařazení do projektu, by se nemuseli registrovat v rezervačním systému Visapoint a ve většině případů by nemuseli absolvovat výslech ve správním řízení při přijetí žádosti. Přijaté žádosti o zaměstnanecké a modré karty se následně budou vyřizovat v zákonem stanovených lhůtách. Navržená roční kvóta na takto obsazovaná místa je maximálně 500 míst ročně.

O zařazení do projektu bude moci zažádat společnost, která podniká na území ČR minimálně dva roky a je poplatníkem daně z příjmů v ČR, je v ČR registrována jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Společnost bude muset mimo jiné také doložit, že kvalifikovaný specialista bude pobírat mzdu ve výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty a že s ním uzavře pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň 1 roku.

„Vláda připravila řešení pro trh práce a zaměstnavatele, u kterých vzniká poptávka po pracovnících ve vysoce kvalifikovaných profesích, kterých se zatím v ČR nedostává. Tento projekt výrazně usnadní získání pracovních víz pro pracovníky z východních zemí, kteří jsou v naší společnosti velmi dobře integrovatelní. Současně jsem uložil ministryni práce a sociálních věci, aby zpracovala analýzu volných pracovních míst v ČR, jejichž počet je nejvyšší za posledních několik let, a rovněž analýzu struktury nezaměstnaných, kteří jsou evidováni Úřadem práce. Naší dlouhodobou snahou je obsazovat volná pracovní místa nezaměstnanými za pomoci rekvalifikací a dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Zveřejněná volná pracovní místa, která jsou zaměstnavatelé ochotni obsadit cizinci. Zdroj: MPSV
Zveřejněná volná pracovní místa, která jsou zaměstnavatelé ochotni obsadit cizinci. Zdroj: MPSV

„Vnímáme potřebu podnikatelů obsazovat volná místa kvalifikovanými pracovníky. Pokud se po vyhodnocení pilotního projektu ukáže, že byl úspěšný, budeme jednat o podpoře pro jeho rozšíření, a to i na příklad o profese s nižší kvalifikací,“ doplnil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek.

Pilotní projekt nenaruší český trh práce, budou do něj zařazeny pouze pozice, na nichž bude proveden test trhu práce (tj. tato pracovní místa budou primárně nabízena občanům ČR/EU, a teprve po uplynutí 30 dnů, kdy o místo neprojeví zájem nikdo z těchto občanů, bude místo moci být obsazeno cizincem).

Ukrajinští uchazeči o zaměstnání v ČR budou muset mít specifické znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro činnost, technologie nebo vedení podniku, který je chce v ČR zaměstnat. Projekt je primárně zaměřen na uchazeče s vysokoškolským vzděláním, v určitých profesích bude vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Jedná se zejména o profese z oblasti IT, např. systémoví analytici či vývojáři softwaru apod., dále jde o technické profese, např. strojní inženýry. Uchazeči budou muset svou kvalifikaci doložit.

Realizací tohoto pilotního projektu se také zmírní stávající tlak na konzulární úřady ČR na Ukrajině. Žadatelé o víza, kteří budou do projektu zahrnuti, budou mít zajištěn přístup pro podání žádosti a vyčlení se tak z řady žadatelů v systému Visapoint.

Navržené usnesení vlády předpokládá vyhodnocení pilotního projektu po šesti měsících. Na základě tohoto vyhodnocení by se v budoucnu mohl tento postup zpracování žádostí rozšířit i na uchazeče o pracovní místa v dalších oborech. Jednalo by se o pracovní pozice, u nichž se vyžaduje nízká kvalifikace a které se dlouhodobě nedaří obsadit uchazeči z ČR nebo Evropské unie.

Hlavní čísla:

  • od zavedení zaměstnaneckých karet (tj. oprávnění k zaměstnání bez rozlišení kvalifikace a vzdělání) přijaly v červnu 2014 zastupitelské úřady ČR na Ukrajině 336 žádostí o zaměstnaneckou kartu a 23 žádostí o modrou kartu (tj. na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci)
  • leden-říjen 2015, tj. za 10 měsíců, zastupitelské úřady ČR na Ukrajině přijaly 987 žádostí o zaměstnaneckou kartu a 32 žádostí o modrou kartu (tj. na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci

Přehled občanů nečlenských států EU v ČR v postavení zaměstnanců k 30. 6. 2015 (Zdroj: MPSV)
Státy Celkem Pracovní povolení * Informační karty **
Ukrajina 41 091 12 822 28 269
Rusko 5 724 879 4 845
Vietnam 4 434 389 4 045
Moldavsko 2 484 553 1 931
Mongolsko 2 353 633 1 720

* Zahrnuje povolení k zaměstnání, modré karty, zelené karty a zaměstnanecké karty
** Zahrnuje občany nečlenských států EU, kteří mají tzv. volný přístup na trh práce

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie