Aktuálně

2. 11. 2015 13:38

ČR poskytne dalších 105 milionů korun na pomoc uprchlíkům

Česká republika podpoří svěřenecké fondy EU pro Blízký východ, západní Balkán i Afriku a humanitární aktivity Světového potravinového programu a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Sýrii. Vláda ČR dnes rozhodla, že k tomuto účelu ještě v roce 2015 vyčlení 105 milionů Kč. V roce 2016 pak ČR poskytne do Svěřeneckého fondu EU pro region Blízkého východu a západního Balkánu (MADAD) zhruba 68 milionů Kč.

V souvislosti s aktuální migrační vlnou do Evropy se Česká republika aktivně podílí na společném řešení této výzvy v rámci Evropské unie. Jedním z účinných nástrojů na pomoc uprchlíkům i zemím, kde uprchlíci přechodně pobývají, je Svěřenecký fond MADAD a Svěřenecký fond pro Afriku. Dalším významným příjemcem českého příspěvku bude Světový potravinový program (WFP), který zajišťuje potravinovou a nutriční pomoc pro 4 miliony obyvatel Sýrie a 1,3 miliony syrských uprchlíků v Jordánsku a Libanonu. Finanční podpora z ČR je také určena pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který koordinuje pomoc syrským uprchlíkům v zemích sousedících se Sýrií.

Příspěvek České republiky ve výši 136 milionů Kč do Svěřeneckého fondu MADAD bude uhrazen ve dvou splátkách. Do konce roku 2015 bude zaslána první část finančních prostředků ve výši 68 milionů Kč, aby Česká republika získala hlasovací právo v řídícím orgánu fondu, druhá splátka ve stejné výši, tedy 68 milionů Kč, bude uhrazena v roce 2016. Do Svěřeneckého fondu pro Afriku přispěje ČR v roce 2015 částkou 16 milionů Kč, a stane se tak jeho zakládajícím členem. Do Světového potravinového programu bude uvolněno zhruba 16 milionů Kč a pro UNHCR přibližně 5 milionů Kč.

Česká republika dlouhodobě přispívá na stabilizaci zdrojových a tranzitních zemí migrace formou rozvojové spolupráce i na řešení uprchlických krizí v důsledku konfliktů formou humanitární pomoci. V porovnání s rokem 2014 se letošní výdaje poskytované na migrační krizi zvýší celkem o 292 milionů Kč.

Souhrn příspěvků ČR za rok 2015 v Kč

2015 Celkový rozpočet k 31. 10. 2015 Výdaje realizované v souvislosti s migrací do
31. 10. 2015
Navýšení v souvislosti s migrací do konce roku 2015
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 793.166.000 547.000.000 84.000.000
(Fondy MADAD a EU-Afrika)
Humanitární pomoc ČR 90.300.000 70.000.000 21.000.000
(UNHCR, WFP)
Programy v gesci Ministerstva vnitra 156.000.000 Cca 90.000.000  
CELKEM 1.039.466.000* Cca 707.000.000 105.000.000

*Tato suma neobsahuje částku 105 mil. Kč, kterou dnes schválila vláda ČR.

Souhrn příspěvků ČR za rok 2014 v Kč

2014 Celkový rozpočet Výdaje realizované v souvislosti
s migrací
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 757.000.000 470.000.000
Humanitární pomoc ČR 82.000.000 50.000.000
Programy v gesci Ministerstva vnitra 26.000.000  
CELKEM 865.000.000 520.000.000

Zdroj a více informací: Ministerstvo zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie