Aktuálně

29. 5. 2014 15:10

Děkovný dopis od předsedy vlády Srbska Aleksandara Vučiće premiérovi Bohuslavu Sobotkovi

V Bělehradě dne 23. května 2014

Vážený pane Sobotko,

rád bych Vám při této příležitosti co nejsrdečněji poděkoval za pomoc, kterou vláda České republiky poskytla Srbsku v těchto pro moji zemi enormně náročných časech. Deště, které trvaly pouhých několik dní, způsobily v minulém týdnu kataklyzmatické povodně. Většina oblastí středního a západního Srbska byla pod vodou, ztratili jsme mnoho lidských životů a byly způsobeny nezměrné materiální škody. Obilí, silnice, železnice a domovy mnoha obyvatel byly zničeny nebo poškozeny, zahynulo velké množství hospodářských zvířat.

Jsem přesvědčen, že ztráty lidských životů a materiální škody by byly ještě mnohem větší nebýt pomoci České republiky. Zejména bych rád zdůraznil význam pump, člunů a záchranných vozidel, které byly nesmírně důležité pro záchranné práce v záplavami postižených oblastech.

Srbsko a srbští občané nikdy nezapomenou nezištnou a včasnou pomoc České republiky. Vysoce oceňujeme Vaše gesto jakožto důkaz opravdového přátelství. Jsem Vám zavázán svým osobním vděkem za poskytnutí pomoci těm, kdo jsou v nouzi.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Aleksandar Vučić

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie