Aktuálně

25. 8. 2022 10:36

Deštník proti drahotě: vládní program plošné i cílené pomoci

Vláda dokončila systém základních a cílených opatření proti drahotě, tzv. deštník proti drahotě tak dostal finální podobu. Vláda na tuto pomoc občanům vyčlenila celkově 177 miliard Kč. Podle statistik Evropské komise je tak Česká republika v míře pomoci občanům k HDP na 4. místě v rámci celé EU.

Deštník proti drahotě: kombinace plošné a cílené pomoci

Vláda pro občany připravila tzv. deštník proti drahotě, který pomůže lidem i firmám v současné složité situaci. Podpora se zaměřuje na různé oblasti.

 • Energetická podpora je základní pomoc, která snižuje cenu energií a pomůže všem, domácnostem i firmám.
 • Příspěvek na dítě pomůže rodinám s dětmi do 18 let. Jedná se o částku 5 000 korun pro rodiny s průměrnými příjmy.
 • Valorizace důchodů pomůže všem důchodcům tím, že zvýšení důchodů plně pokrývá růst inflace.
 • Příspěvek na bydlení pomůže zvládnout náklady na bydlení, které se zvyšují nad únosnou mez.
 • Mezi další dávky patří například příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc. Tyto dávky jsou určeny pro ty nejzranitelnější, kterým nebudou stačit zavedená opatření.

Deštník proti drahotě: kombinace plošné a cílené pomoci

Energetická podpora: pomáhá šetřit energie i náklady

Díky vládním opatřením ušetří domácnosti cca 15 000 korun.

 • O tuto pomoc nemusí občané žádat, obdrží ji automaticky.
  Stát od začátku topné sezóny domácnostem i firmám odpustí poplatky za obnovitelné zdroje, což se automaticky promítne do cen.
  Domácnosti v rámci říjnové faktury obdrží i příspěvek na úsporný tarif.
 • Pomoc bude transparentní, každý uvidí pomoc na faktuře za elektřinu. Každý si bude moci výši pomoci od státu zkontrolovat. Konkrétní částky budou uvedeny ve vyúčtování za energie.
 • Bude se týkat všech druhů energií, tedy elektřiny, plynu i tepla.
  Stát letos i příští rok pomůže se všemi druhy energií všem domácnostem, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny. A to bez ohledu na to, zda primárně využívají plyn, elektřinu nebo zda mají vytápění zajištěno přes domovní kotelny či centrální teplárny.

Příspěvek na dítě: pomáháme rodinám

Další vládní pomoc směřuje k rodinám s dětmi. Na každé dítě získá rodina s průměrnými příjmy 5 000 korun.

 • Pomáhá okamžitě. Příspěvek všem rodinám se středními a nižšími příjmy pomůže překlenout zvyšující se náklady.
  O příspěvek je možné si požádat už nyní na stránkách MPSV.
 • Dosud bylo podáno již 348 000 žádostí.
  Za poslední týdny jsou evidovány žádosti na 806 tisíc dětí a část už je vyplacena.
  Až 1,1 milionu domácností má na příspěvek nárok.
  Peníze přijdou do 30 dnů od podání žádosti.
 • Čerpání příspěvku je snadné.
  Příjmy domácnosti nemusí dokládat, jen potvrdí, že v roce 2021 nepřesáhly milion. Tuto informaci si úřady ověří samy.
  Na vyřízení stačí elektronická identita občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.).
  Pokud žadatelé v červenci pobírali přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, tento jednorázový příspěvek dostanou automaticky.

Příspěvek na bydlení: ochrání váš domov

Bude zaveden 30% strop na náklady na bydlení.

 • Cílem je zajistit, že nikdo nebude vydávat více než 30, respektive 35 % (v Praze) svých příjmů na přiměřené bydlení.
 • Příspěvek bude snadno dostupný pro více lidí. V červnu došlo k úpravám příspěvku na bydlení, aby byl jednodušeji přístupný a také aby reagoval na zvyšující se ceny energií.
  Vláda na jednání 24. srpna schválila novou aktualizaci normativů, aby opět odpovídaly současným cenám a umožnily tak příspěvku plnit svou úlohu.
 • Průměrná výše příspěvku na bydlení nyní činí 4,1 tis Kč/měsíc.
  V červnu bylo vyplaceno přes 177 tisíc dávek příspěvku na bydlení v objemu přes 726 milionů Kč.
  Od začátku letošního roku do června bylo vyplaceno na příspěvek na bydlení celkem přes 3,8 miliardy Kč.
  Ve srovnání s minulým rokem je to o cca 355 milionů více.

Valorizace důchodů

Důchody se letos navýšily o rekordní částku 2 500 korun.

 • Letos se důchody valorizovaly již potřetí.
 • Dobrou zprávou pro důchodce je, že valorizace zcela pokrývá inflaci.
 • Důchody za rok průměrně vzrostou o 2 500 korun.

Ostatní dávky: Máme robustní sociální systém. Nenecháme nikoho padnout

Pomoc nejzranitelnějším nabízí několik dalších dávek, které mohou lidé využít.

 • Příspěvek na živobytí. Ten je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
 • Doplatek na bydlení. Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení.
 • Mimořádná okamžitá pomoc. Je poskytována lidem, kteří se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Na nikoho nezapomínáme

Vláda na pomoc občanům na roky 2022 a 2023 uvolnila celkem 177 miliard korun.

Na nikoho nezapomínáme. Celkem pomoc můžeme rozdělit do čtyř oblastí. První je základní pomoc, kam patří energetická podpora. Dále pomoc rodinám díky příspěvkům na dítě. Následně pomoc s bydlením a nakonec pomoc seniorům a nejohroženějším skupinám obyvatel.

Deštník proti drahotě: Na nikoho nezapomínáme. Přinášíme pomoc v celkové výši 177 miliard korun.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

177 miliard na pomoc v letech 2022 a 2023

 • Trojí valorizace důchodů
 • Příspěvek 5 000 Kč na dítě
 • Snížení spotřební daně na naftu a zrušení silniční daně
 • Zvýšení platů ve veřejné sféře
 • Zvýšení sociálních dávek
 • Odpuštění plateb za obnovitelné zdroje energie a úsporný tarif
 • Podpora tepla z tepláren a domovních kotelen
 • Kompenzace nepřímých nákladů firmám
 • Růst plateb na sociální služby

 

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie