Aktuálně

25. 2. 2011 14:38

Děti by mohly přispívat na důchody rodičům, shodli se ekonomičtí ministři

Podle ekonomických ministrů by sjednocení sazeb DPH mělo proběhnout co nejrychleji, veškeré prostředky půjdou na důchodovou reformu.

Děti by mohly přispívat na důchody rodičům, shodli se ekonomičtí ministři - ilustrační foto

Ekonomičtí ministři dnes dojednali základní obrysy další etapy důchodové reformy. Vyřešili poslední úkol, který ministrům zbýval, a to je princip mezigenerační solidarity v důchodovém systému. „Tím správným krokem, který by měl reprezentovat tento princip v průběžném důchodovém systému, by byl princip dobrovolné převodu jednoho procentního bodu důchodového pojištění, který by mohl uplatnit plátce vůči svým rodičům,“ řekl premiér Petr Nečas.

Podle předsedy vlády jde o motivaci vedoucí k tomu, že rodiče více dětí by měli o něco vyšší penzi, než bezdětní. V průměru by důchod vzrostl penzistům se dvěma potomky o pět set korun měsíčně. „Jednoznačně tento princip dává jasný signál k tomu, že ekonomicky aktivní děti mohou ovlivnit životní úroveň svých rodičů, kteří už jsou v poproduktivním věku a kteří nemají možnost svoje vlastní příjmy ovlivnit vlastním úsilím,“ dodal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Veškeré prostředky ze sjednocení DPH půjdou na důchodovou reformu

Sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty přibude v důchodovém systému podle propočtů ekonomických ministrů až 57 miliard korun. „Zhruba 20 miliard korun půjde na kompenzaci tří vyvedených procent v systému opt-outu, zhruba 19 miliard korun půjde na kompenzaci snížení odvodů na sociální pojištění, zhruba 11 miliard korun půjde na kompenzaci v sociální oblasti v důsledku nárůstu cen sjednocením DPH a zhruba 7 miliard korun by uhradilo dobrovolné převedení jednoho procenta ve prospěch rodičů,“ vysvětlil po poradě ekonomických ministrů Nečas.

Současně se dnes ekonomičtí ministři dohodli, že doporučí vládě, aby sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty proběhlo co nejrychleji. „Budeme usilovat nejen o to, aby to bylo od 1. ledna 2012, ale pokud se vše zdaří, tak od posledního čtvrtletí roku letošního,“ dodal premiér s tím, že veškeré prostředky, které budou získány sjednocením sazeb DPH budou výlučně využity pouze v rámci důchodové reformy a důchodového systému.

Dopad zvýšení DPH na dvoučlennou rodinu s dětmi je podle propočtů 500 korun. Pokud by nakonec dopady na rodiny byly větší, vrátíme se k debatě o zvýšení valorizace pro rodiny s dětmi,“ řekl ministr dopravy Vít Bárta.

Minulý týden se ekonomičtí ministři dohodli na diverzifikaci důchodového systému zavedením dobrovolného fondového systému, snížení odvodů na sociální pojištění a kompenzaci těchto dvou kroků sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty na 20 procent. Ministr práce a sociálních věcí všechny navrhované změny během následujících měsíců zpracuje a v polovině roku vládě předloží v podobě legislativních návrhů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie