Aktuálně

4. 6. 2014 12:21

Doporučení Evropské komise a hospodářská politika vlády jdou stejným směrem

Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky na své schůzi ve středu 4. června projednal mimo jiné návrhy Evropské komise pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2014. Ty vydává Evropská komise v rámci tzv. evropského semestru, který je nástrojem koordinace hospodářských politik napříč členskými státy EU.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Dokument, který byl české vládě zaslán v pondělí 2. června, reaguje na Národní program reforem pro rok 2014, který kabinet schválil 16. dubna. Tento materiál představuje plán zásadních reformních opatření s cílem podpory oživení hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti.

Naprostá většina doporučení Evropské komise se shoduje se současným kurzem české vlády a následuje cíle, které si kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vytyčil v programovém prohlášení vlády a Národním programu reforem pro tento rok. Společným záměrem je zejména obnova hospodářského růstu, snižování nezaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Návrh doporučení například apeluje na implementaci služebního zákona, jehož schválení je pro vládu prioritním úkolem a v Poslanecké sněmovně je naplánováno na červen letošního roku. Evropská komise dále české vládě doporučuje, aby se zaměřila na zjednodušení daňového systému. V té souvislosti již kabinet připravuje řadu opatření vedoucích ke zlepšení výběru daní, harmonizaci základů daně a pojistného či sladění termínů platebních povinností. Klíčové je zajištění příznivých podmínek pro podnikatelské prostředí.

Vláda řeší dodatečnou kapacitu předškolní péče

Výzvou pro vládu je doporučení Evropské komise na zvýšení kapacity předškolní péče. Jedná se o dlouhodobě neřešený problém, který je kostlivcem po předchozích vládách. To si kabinet uvědomuje, a proto již nyní sestavuje plán, jak obcím poskytnout prostředky na vytvoření dodatečné kapacity mateřských škol, a to s využitím evropských fondů a nově vzniklého národního fondu.

Stejně důležité jsou otázky kvality vysokoškolského vzdělávání a zlepšení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. Vláda v této oblasti připravuje novelu zákona o vysokých školách, jež by měla být účinná již od července příštího roku. Změny půjdou směrem úprav systému akreditace a provázání nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce. Jedním z nových parametrů systému financování bude mimo jiné uplatnitelnost absolventů v praxi.

Negativně se vláda staví k návrhu části doporučení týkající se urychlení věku odchodů do důchodu. Již současně platné tempo považuje vláda za poměrně vysoké, což s sebou přináší řadu sociálních problémů. Takováto zásadní systémová změna penzijního systému je pro vládu neakceptovatelná.

Pozitivní zpráva o zdravém hospodaření ČR

S hodnocením Komise úzce souvisí také pozitivní zpráva ve smyslu návrhu na ukončení tzv. procedury při nadměrném schodku. Řízení proti České republice bylo zahájeno v roce, kdy saldo veřejných financí dosáhlo výše 5,8 procenta HDP. Pokles deficitu veřejných financí na úroveň 1,5 procenta a s tím související ukončení rozpočtového dohledu ze strany Komise je znamením zdravého hospodaření státu, včetně dobrého výhledu pro nejbližší roky.

Připomínky, které vláda k návrhům doporučení do Bruselu odeslala a schválená národní pozice, kterou bude hájit během nadcházejících jednání v orgánech Rady, byla i přes velmi omezený čas intenzivně diskutována s partnery sociálního dialogu. Schválená podoba dokumentu je v souladu s pozicí odborů i zaměstnavatelů.

Návrhy doporučení budou po projednání v příslušných výborech Rady EU potvrzena na zasedání Evropské rady ve dnech 26. – 27. června. Jejich formální schválení pro všechny členské státy proběhne na setkání ministrů financí členských států 8. července.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie