Aktuálně

22. 2. 2018 14:07

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu, 20. února 2018.
Slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu, 20. února 2018.
V úterý 20. února 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvili čestní hosté, a to ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov Mgr. Miloš Rejchrt. Dále se slova ujal předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký, který poté předal oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu pamětní dekrety a pamětní odznaky.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu Vladimír Stehlík, Jan Havel, MUDr. Václav Bruna a Josef Stejskal. In memoriam byl oceněn kpt. Karel Šimek, za kterého si ocenění převzali jeho rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnil státní tajemník Úřadu vlády ČR Ing. Petr Špirhanzl, senátoři Jiří Oberfalzer a PhDr. Tomáš Grulich, poslanec PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí a Centra pro dokumentaci totalitních režimů Neela Winkelmann, Ph.D., ředitel sekretariátu předsedy Správní rady Ústavu pamäti národa Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Ondřej Matějka, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, zástupce ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany PhDr. Pavel Kugler, Ph.D. a zástupci Ministerstva vnitra, Konfederace politických vězňů, ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl a autoři projektu Mene Tekel Mgr. Jan Řeřicha a MgA. Daniela Řeřichová.

Medailonky oceněných:

Pan Vladimír Stehlík (nar. 1934) – byl oceněn za jeho dlouhodobou jinou protikomunistickou činnost, která spočívala ve snaze o založení protikomunistické skupiny v roce 1954 a po jeho odsouzení znovu v roce 1956, dále ve styku s Juliem Karafou v roce 1956, v přesvědčení, že jde o agenta západní zpravodajské služby, v odcizení uranové rudy za účelem jejího dodání demokratickým zemím, v poskytnutí bytu pro schůzku bývalých členů a sympatizantů Československé strany socialistické v roce 1971 a taktéž v jeho účasti na několika dalších jejich setkáních, kde se vedly diskuse o politické, společenské a ekonomické situaci, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Jan Havel (nar. 1928) – byl oceněn za opakované překročení státní hranice v roce 1949 z Bavorska do Československa, kde plnil úkoly zpravodajského charakteru obdržené od Ing. Jana Žemly, přičemž se mu podařilo splnit úkoly spočívající v založení zpravodajské skupiny a obstarání většího množství kartografického materiálu Československa, přičemž při svém třetím přechodu byl v souvislosti s tímto přechodem po kladení aktivního odporu zadržen bezpečnostními orgány Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

Pan MUDr. Václav Bruna (nar. 1950) – byl oceněn za protikomunistickou činnost spočívající v soustavném šíření protikomunistických a demokratických názorů a informací, v soustavné veřejné kritice komunistického režimu v letech 1975–1980 a v poskytnutí Prohlášení Charty 77 k přečtení svým kolegům ze zaměstnání v lednu 1977, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan kpt. Karel Šimek (nar. 1914, zemř. 1995) – byl oceněn dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Miloslava Jebavého označené „Praha-Žatec“ spočívající ve zprostředkování kontaktu protikomunistické skupiny na vojenskou posádku v Milovicích; skupina plánovala vojenský protikomunistický převrat, přičemž k tomuto získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové či vojenské skupiny; žádost podala jeho dcera Ivanka Alföldyová.

Pan Josef Stejskal (nar. 1926) – byl oceněn za jinak významnou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých protikomunistických postojích zastávaných minimálně od roku 1950 a vyplývajících především z jeho styku s agentem CIC Bohumilem Eliášem a z jeho nekonformního chování v průběhu výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie