Aktuálně

3. 2. 2009 16:09

EU musí prosazovat další liberalizaci mezinárodního obchodu

Barvy českého předsednictví
Barvy českého předsednictví
Problémy světové ekonomiky a role Evropy v globální ekonomice patřily mezi hlavní témata, o kterých v kontextu ekonomického poklesu a rostoucí hrozby protekcionismu diskutovali účastníci pražské Konference o liberalizaci obchodu.

EU musí nadále prosazovat další liberalizaci mezinárodního obchodu


„Tváří v tvář nejhoršímu hospodářskému poklesu za několik desetiletí je důležité, abychom odmítli výzvy k větší ochraně národních ekonomik a vytváření nových obchodních bariér,“ řekl během svého vystoupení na konferenci náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. „V éře globálně propojené ekonomiky musíme zajistit, aby trhy zůstaly otevřené. Otevřenost vede k vyšší produktivitě. A odstraňování obchodních bariér posiluje konkurenceschopnost, stimuluje inovace a podporuje hospodářský růst,“ dodal náměstek ministra Martin Tlapa.

Náměstek Martin Tlapa dále zdůraznil, že protekcionismu lze nejlépe čelit dalším posilováním mnohostranného obchodního systému a urychlením jeho další liberalizace. Protože současná hospodářská krize bude mít podle všech očekávání silně negativní vliv na rozvojové země, je nezbytné v blízké budoucnosti dokončit jednání o rozvojovém kole z Dohá. Je to nejlepší prostředek pro zabezpečení ekonomického rozvoje těchto zemí a jejich obchodu. Účastníci konference se shodli, že pro udržení své pozice v mezinárodním obchodě Evropská unie potřebuje transparentní a předvídatelnou obchodní politiku.

Pro zmírnění vlivu globálního poklesu a usnadnění hospodářské obnovy potřebuje Evropská unie zvýšit svou konkurenceschopnost na globální úrovni. Za jasně stanovených pravidel a rovných podmínek pro všechny jsou evropské společnosti a zaměstnanci schopni obstát v globální konkurenci. Evropská unie proto musí nadále pokračovat v prosazování liberalizace mezinárodního obchodu na multilaterální i bilaterální úrovni.

Globální prioritou EU musí být implementace strategie “Globální Evropa”, která zahrnuje snahu dokončit ambiciozní dohodu o rozvojovém kole z Dohá, rychlé ukončení bilaterálního jednání s důležitými partnery, jako například s Jižní Koreou, a vypořádání se s netarifními překážkami obchodu.

Kontakt

Tomáš Bartovský

Tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu

Tel.: +420 224 853 311

GSM: +420 602 508 328

E-mail: bartovsky@mpo.cz


zdroj: www.eu2009.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie