Aktuálně

17. 7. 2009 10:26

Evropská komise: Transparentnost a monitorování zajistí zásobování EU plynem

Na většině území EU je nepřerušovaná dodávka energie do domácností samozřejmostí.

Proto nastal rozruch, když v lednu 2009 na několika místech střední a východní Evropy zhasla světla a radiátory přestaly hřát. Výpadky byly způsobeny přerušením dodávky zemního plynu z Ruska, který je dopravován přes území Ukrajiny, jež vedla s Ruskem spor kvůli dluhům a cenám.

Celá jedna čtvrtina energie, která se v EU spotřebuje – včetně 20 % energie elektrické – se vyrábí ze zemního plynu. Přitom 60 % plynu se musí dovážet. V některých zemích, jako je například Bulharsko, pochází veškerý plyn z dovozu, a proto jsou tyto státy přerušením dodávek obzvláště ohroženy.

Evropská komise chce přijmout opatření, aby se Unie mohla s takovými výpadky vyrovnat. Podle nového návrhu by měly být investice do energetické infrastruktury do budoucna transparentnější, aby EU mohla kontrolovat, zda plánované projekty odpovídají budoucí poptávce.

Kromě toho by měla každá členská země určit orgán, který by monitoroval dodávky plynu, posuzoval případná rizika a organizoval preventivní kroky a nouzová opatření. V případě potřeby by taková agentura zažádala o dodatečné navýšení zásob plynu, jež by umožnilo vyhnout se výpadkům elektrické energie.

Návrh vyzývá všechny členské země EU ke spolupráci v tom případě, bude-li přerušení dodávek závažného rozsahu. Počítá se s tím, že plynovody by mohly být použity i pro dodávku v opačném směru, což by umožnilo dopravit plyn tam, kde by byl právě potřeba. Zároveň by měly být více propojeny národní rozvodné sítě, aby jednotlivé země nezůstaly v případě potřeby v izolaci. Potřebné investice budou součástí evropského plánu hospodářské obnovy.

Unie kromě toho v současné době diverzifikuje dodavatele plynu. Její zástupci nedávno podepsali dohodu o stavbě plynovodu Nabucco, kterým se bude do EU dopravovat plyn ze Střední Asie přes Turecko.

Zdroj: Evropská komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie