Aktuálně

3. 9. 2007 10:17

Evropské peníze přispěly v Praze na nové pracoviště pro lidi s mentálním postižením

V pátek byl dokončen investiční projekt "MODRÝ KLÍČ - chráněné pracoviště pro lidi s mentálním postižením I."

Projekt byl vybudován za přispění 13 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 4,5 milionů Kč ze státního rozpočtu a 8, 5 milionů Kč z rozpočtu hlavního města Prahy. Celkové náklady projektu činily téměř 28, 5 milionů Kč. Výstavbu chráněného pracoviště finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a hlavní město Praha.

Nové prostory chráněného pracoviště a předprofesní přípravy pro lidi s mentálním postižením byly vybudovány v areálu Školy společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP) Modrý klíč. Škola poskytuje sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče pro děti i dospělé uživatele s mentálním postižením v různých formách přizpůsobených jejich věku i druhu a míře postižení. Dospělým uživatelům dále zajišťuje pracovní uplatnění v chráněných dílnách.

Modrý klíč poskytuje v tomto roce komplexní péči pro 105 klientů. Investice umožní 12 klientům s mentálním a kombinovaným postižením zařazení do programu předprofesní přípravy a dalším 8 klientům se změněnou pracovní schopností přinese pracovní uplatnění v dílnách Modrého klíče.

Na tento investiční projekt také přímo navazuje druhý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu spravovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tento projekt "Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, provozní etapa" vytváří předpoklady pro dlouhodobý provoz a rozvoj chráněných pracovišť. Část klientů může na základě realizace tohoto projektu najít uplatnění na běžném trhu práce.

Slavnostní otevření nových prostor chráněného pracoviště se koná v pátek 14. září 2007 v areálu školy Modrý klíč (Smolkova 567, Praha 4). Během následujících dvou dnů v sobotu 15. září a v neděli 16. září budou vždy od 10,00 do 16,00 tyto prostory zpřístupněny veřejnosti v rámci každoročně pořádaných Dnů otevřených dveří.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie