Aktuálně

9. 11. 2011 22:45

Exekuční řízení se má zrychlit, schválila vláda

Soud už nebude muset rozhodovat o nařízení exekuce, bude ale intenzivněji kontrolovat činnost exekutorů.

Vláda schválila novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Pokud tyto novely schválí parlament a podepíše prezident významně se ulehčí soudům.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Účelem návrhu je zejména výrazné omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí prováděného soudem a exekuce vykonávané soudním exekutorem.

Zásadně se změní postupu při zahájení exekuce, spočívající ve zrušení institutu pověření soudního exekutora k provedení exekuce prostřednictvím soudu,“ řekl premiér Petr Nečas.

Vypuštění rozhodování soudu o nařízení exekuce by rovněž mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je svojí povahou spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní.

Uvolnění kapacit soudů by rovněž mohlo vést k intenzivnějšímu výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů,“ řekl předseda vlády.

Novela také nově zavádí rejstřík zahájených exekucí. Sídlo Exekutorské komory se má také přesunout z Brna do Prahy.

Další vládou navrhované změny v exekucích

Soudci se budou moci lépe věnovat neformálním úkonům

Soudy se budou moci zaměřit lépe na rozhodování ve věcech, které tolik formální nejsou, například návrhy na zastavení, odklady exekucí, o nichž nerozhodl exekutor či oprávněných prostředcích proti rozhodnutí exekutorů. Díky tomuto ulehčení budou mít soudy také více prostoru pro dohled nad činností exekutorů.

Exekuce bude evidovat speciální rejstřík

Postup exekucí by podle návrhu začal zápisem do speciálního rejstříku, kde by exekutor zaevidoval zahájení příslušného řízení. Tento rejstřík by vedlo ministerstvo spravedlnosti.

Rozhodnutí bude záviset i na věřitelích

Novela občanského soudního řádu počítá s vymezením druhů soudem vymahatelných pohledávek a těch, u kterých bude moci věřitel sám rozhodnout, zda se svých pohledávek domůže prostřednictvím soudu či exekutora.

Soudce by pak rozhodoval také ve věcech, které se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s bytovou náhradou. V tomto případě by se rozhodovaly například matky domáhající se výživného, zda se obrátí na soud či exekutora.

Exekutor může nařídit dražbu

Návrh chce změnit také právní úpravu dalších způsobů výkonu rozhodnutí, a to například u exekuce přikázáním pohledávky, kde by byla nově umožněna její dražba. Vydražit by bylo na základě předkládaného návrhu také podíl dlužníka ve společnosti či firmě, stejně tak jeho členská práva a povinnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie