Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 3. 2009 11:27

Globální ekonomické fórum G-20 se koná 2. dubna v Londýně

Hlavy států a zemí G20, kterého se zúčastní jako předseda rady EU premiér Mirek Topolánek, budou jednat o podpoře hospodářského růstu v době finanční krize.

G-20 ( Skupina dvaceti ministrů financí a guvernérů centrálních bank) je skupinou sdružující devatenáct největších ekonomik světa a představitele EU. Společně tato skupina tvoří: 85 procent HDP světa, 80 procent světového obchodu a dvě třetiny obyvatel planety.

G-20 byla založena v Berlíně v prosinci (15. - 16. 12.) roku 1999 a byla iniciována skupinou G7 (Francie, Itálie, Japansko, Kanada, Německo, Velká Británie a USA).

Charakteristika: Fórum má konzultační a kooperační charakter v oblasti mezinárodního finančního systému, a to především s ohledem na problematiku finanční stability. Hledá východiska ze vzniklých problémů a stimuly podpory hospodářského růstu. Jeho mandát je neformální diskuze mezi průmyslově vyspělými zeměmi a nově vyrůstajícími ekonomikami v zájmu světové stability.

Je to v zájmu příspěvku národních ekonomik pro posílení “architektury“ světových finančních trhů. Právě možnost zasahování nově vznikajících ekonomik do globálního ekonomického dění a hospodářské problémy koncem devadesátých let minulého století daly vznik této organizaci.

Tato skupina se rovněž setkává na úrovni hlav států a zemí například v listopadu roku 2008 a tak tomu bude i nyní v Londýně.

Členové G-20: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, EU, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, Turecko, Spojené království a Spojené státy americké.

V rámci dvacítky mají největší vliv na světovou ekonomiku zejména Spojené státy. Mezi další země patří Brazílie, Rusko, Indie a Číny a. tyto země jsou označované jako BRIC.

Řízení G-20: G-20 nemá svůj stabilní sekretariát ani zaměstnance a předsednictví je tříčlenné – rotační tzv. Troika. Každoročně je vybíráno z různých regionálních uskupení zemí. V roce 2008 bylo předsednickou zemi G-20 Brazílie a letos je to Velká Británie. Troika se sestává z minulého, současného a budoucího předsedy. Úřadující předseda zřizuje na dobu trvání své funkce dočasný sekretariát , který koordinuje práci skupiny a organizuje její zasedání.

Pro zajištění spolupráce G-20 a institucí, se zasedání rovněž účastní ex-offo generální ředitel Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Prezident Světové banky, dále předsedové Mezinárodního měnového a finančního výboru a Výboru pro rozvoj MMF a Světové banky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie