Aktuálně

2. 1. 2008 13:00

Hlasování ministra Petra Gandaloviče bylo oprávněné

Odpovědnost ministra za řízení svěřeného resortu je především odpovědností politickou a nikoli pracovněprávní.

Včerejší zpravodajství České televize vysílalo reportáž o tom, že část opozice a někteří právníci v Ústeckém kraji zpochybňují transformaci nemocnic. V loňském roce schválilo zastupitelstvo kraje převod majetků za miliardy korun pouze jen o jeden hlas. Sporným se stal hlas ministra zemědělství Petra Gandaloviče a kritici hlasování tvrdí, že Petr Gandalovič nemůže vykonávat zároveň funkci ministra zemědělství a krajského zastupitele. Podle jejich výkladu zákona je funkce vykonávaná na ministerstvu s mandátem zastupitele neslučitelná. Podle zdrojů, které v reportáži citovala mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Veronika Kindlová, je hlasování ministra Gandaloviče právně nezpochybnitelné a střet zájmů je vyloučený.

Legislativní rada vlády (LRV) nicméně nevypracovala žádný rozbor a nevydala žádné oficiální stanovisko, které by LRV či jiný poradní orgán vlády zastával. Pouze Ministerstvo vnitra ČR poskytlo písemnou odpověď novináři Ústeckého deníku. Z tohoto dopisu vyplývá, že funkce ministra je slučitelná s funkcí zastupitele, což ústecká mluvčí také uvedla. Dopis uvádí, že výše jmenovaní kritici hlasování posuzovali neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s funkcí ministra a vycházeli přitom z paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. Dopis však poukazuje na skutečnost, že právní vztah ministra k jím řízenému resortu nemůže být vztahem pracovněprávním. V případě ministra jde především o výkon veřejné (ústavní) funkce, na který se logicky nevztahují a ani nemohou vztahovat pracovněprávní předpisy o úpravě výkonu práce v pracovním poměru. Odpovědnost ministra za řízení svěřeného resortu je především odpovědností politickou a nikoli pracovněprávní.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie