Aktuálně

12. 4. 2017 12:18

Hlavní vládní kroky ke zlepšení kybernetické bezpečnosti

Jednou z priorit vlády Bohuslava Sobotky je zvyšování ochrany České republiky a jejích občanů před riziky kybernetických útoků. Během tohoto funkčního období vláda realizovala mj. tyto kroky.

Vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • V listopadu 2016 vláda schválila záměr premiéra Bohuslava Sobotky zřídit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost transformací ze současného Národního centra kybernetické bezpečnosti, vytvořeného v roce 2014 a spadajícího pod Národní bezpečnostní úřad
 • Vláda v prosinci 2016 svěřila výstavbu nového centra zkušenému odborníku, bývalému řediteli NBÚ Dušanu Navrátilovi, který byl současně jmenován zmocněncem vlády pro kybernetickou bezpečnost
 • Novela zákona o kybernetické bezpečnosti, schválená Poslaneckou sněmovnou 12. dubna 2017, počítá se zřízením nového úřadu od 1. července 2017
 • Budoucí úřad nově získá rozhodnutím vlády z listopadu 2016 novou budovu na místě části původních vojenských kasáren v Brně – Černých polích. Měla by nabídnout kapacitu až pro 400 zaměstnanců
 • Vláda v pondělí 10. dubna 2017 schválila změnu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2017, která pro činnost nového samostatného úřadu na druhé pololetí roku 2017 vyčlenila 214 milionů korun, úkolem vlády teď je tuto změnu urychleně prosadit v Parlamentu
 • Ve středu 5. dubna vláda schválila rozšíření činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o metodickou, edukační a preventivní činnost. Na to konto rozhodla o personálním posílení nového úřadu o dalších 20 míst pro odborníky na tuto činnost

Národní strategie kybernetické bezpečnosti pro roky 2015–2020

 • Byla vládou schválena v únoru 2015
 • Její akční plán se průběžně plní
 • Rozvíjí se činnost Národního centra kybernetické bezpečnosti
 • Došlo ke zlepšení kritické informační infrastruktury a posílení významných informačních systémů
 • Zlepšila se mezinárodní spolupráce včetně spolupráce s NATO, EU, státy V4 i spolupráce institucí na národní úrovni
 • Vláda se snaží i o zvyšování povědomí o možných rizicích a o osvětu institucí i veřejnosti
 • Vznikla například jednotná metodologie pro zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů na základě zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Byly vytvořeny a jsou na internetu k dispozici podpůrné a metodické materiály v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti
 • Zástupci ČR se pravidelně zúčastňují a organizují mezinárodní školení, kurzy a semináře v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Byla nastavena efektivní spolupráce mezi Národním bezpečnostním úřadem a Národním centrem kybernetické bezpečnosti
 • Probíhají pravidelná cvičení odborníků v oblasti simulací kybernetických bezpečnostních incidentů a jejich řešení
 • Vláda svým rozhodnutím zlepšila podmínky pro získávání kvalitních expertů na oblast kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti

 • Nabyl účinnosti k 1. lednu 2015
 • Vláda schválila v listopadu 2016 novelu reagující na evropskou směrnici, která rozšiřuje zejména povinnosti správců bezpečnostních sítí a informačních systémů a provozovatelů IT služeb včetně poskytovatelů digitálních služeb hlásit případné bezpečnostní hrozby

Novela zákona o ochraně utajovaných skutečností

 • Novela byla schválena ve sněmovně 12. dubna 2017
 • Vláda schválila 13. března 2017 novelu zákona o ochraně utajovaných skutečností
 • Tato novela výrazně posiluje kybernetickou bezpečnost při práci s citlivými údaji
 • Zaměřuje se na oblast eGovernmentu – na elektronické systémy spisové služby
 • Stanovuje pravidla pro práci s utajovanými skutečnostmi v elektronické podobě

Novela zákona o bankách

 • Schválena vládou 13. března 2017
 • Zavazuje finanční instituce k předávání informací o případných kybernetických útocích a dalších bezpečnostních incidentech
 • Tyto informace budou muset být hlášeny České národní bance a sdíleny s ostatními finančními institucemi, což posílí ochranu citlivých dat všech klientů ve finančním sektoru

Další kroky ke zlepšování kybernetické bezpečnosti

 • V roce 2016 byl zvýšen rozpočet kapitoly Národního bezpečnostního úřadu s úmyslem zafinancovat kroky ke zvyšování kybernetické bezpečnosti
 • V roce 2016 byl realizován Audit národní bezpečnosti, který zmapoval aktuální stav a úroveň bezpečnostních opatření v ČR a také vyhodnotit nové potenciální hrozby a opatření, která je nutné přijmout pro eliminaci těchto hrozeb

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie