Aktuálně

1. 10. 2014 11:39

Kandidátkou na post ministryně pro místní rozvoj je Karla Šlechtová

Kandidátkou na post ministryně pro místní rozvoj je Karla Šlechtová
Kandidátkou na post ministryně pro místní rozvoj je Karla Šlechtová
Karla Šlechtová v současné době působí jako ředitelka Odboru EU fondů na Úřadu vlády ČR. Premiér předloží žádost na její jmenování prezidentu republiky v nejbližších dnech.

Profesní Životopis Ing. Karly Šlechtové

Osobní údaje

Datum a místo narození: 22. května 1977, Karlovy Vary

Pracovní zkušenosti

Červen 2014 – současnost: Úřad vlády České republiky, Praha, Česká republika

Ředitelka odborů EU fondů, Sekce pro evropské záležitosti

Nastavení zaměření útvaru v oblasti kohezní politiky a EU fondů
Koordinace činnosti pana předsedy vlády jako předsedy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (sledování přípravy a následné realizace Dohody o partnerství a programů 2014-2020, sledování plnění předběžných podmínek, stav čerpání programů, aj.)
Příprava odborných stanovisek pro pana předsedu vlády v oblasti přípravy a realizace Dohody o partnerství a programů 2014-2020 a programů 2007-2013
Komunikace a vyjednávání s EK
Spolupráce s partnery (resorty, územní partneři, neziskové organizace, akademická sféra, podnikatelé atd.)
Řízení a vedení lidských zdrojů

Únor 2011 – květen 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, Česká republika

Ředitelka odboru přípravy programového období 2014-2020
Zástupce ředitele odboru evropských záležitostí, vedoucí oddělení kohezní politiky
Vedoucí samostatného oddělení průřezových činností

Nastavení, řízení a koordinace celkové koncepce přípravy programového období 2014-2020 vč. nastavení implementace
Zpracování koncepčních materiálů (Dohoda o partnerství, materiály na vládu související s přípravou Dohody programů vč. předběžných podmínek, rizik v programech, implementace v programech, atd.) se zaměřením na programové období 2014-2020
Nastavení jednotného metodického prostředí pro programové období 2014-2020
Jednání se zástupci resortů, krajů, sociálních a hospodářských partnerů, NNO, zástupci vlády a další
Vyjednávání s EK
Řízení a vedení lidských zdrojů

Prosinec 2010 – leden 2011: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, Česká republika

Projektový manažer pro projekty smart administration

Spolupráce při nastavování koncepce projektového řízení na ČSSZ
Projektové řízení projektu Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům
Řízení projektů dle podmínek Integrovaného operačního programu

Červen 2005 – listopad 2010: Deloitte Advisory, s.r.o., Divize Projekty EU a granty, Praha, Česká republika

Senior konzultantka

Vedení, řízení, koordinace a spolupráce na projektech financovaných z technické podpory operačních programů. Specializace v oblasti strategických projektů v oblasti smart administration, sociálních věcí, rozvoje lidských zdrojů
Zpracování žádosti o finanční podporu v rámci fondů EU (předvstupní fondy, strukturální fondy ČR, iniciativy EU, granty EU) v České republice a zahraničí
Vedení a řízení projektů a projektových týmů
Poradenství a zpracování studií proveditelnosti a projektových záměrů pro soukromé i veřejné subjekty v oblasti čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů pro subjekty veřejné správy a soukromého sektoru
Spolupráce na výzkumných projektech

Květen-říjen 2008: Deloitte Bulgaria, Divize Granty a pobídky, Sofie, Bulharsko

Senior konzultantka

Spolupráce na strategických projektech pro strukturální fondy v Bulharsku a pro další EU programy
Spolupráce při business development divize v oblasti veřejné správy
Spolupráce na projektu Audit kontrolních systémů programu Phare v Bulharsku
Vedení/spolupráce na projektu: Zpracování projektu Audit kontrolních systémů programu Phare v Bulharsku (Ministerstvo Financí v Bulharsku) – realizace 2008

Červen 2004 – květen 2005: Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.; Praha, Česká republika

Projektový manažer

Vedení a řízení projektů EU
Zpracování žádostí o finanční podporu v rámci fondů EU (předvstupní fondy, strukturální fondy v ČR, iniciativy EU, granty EU) v České republice a zahraničí
Realizace projektových studií, studií proveditelnosti
Lektorská činnost, vedení seminářů v České republice i zahraničí (Bulharsko)
Spolupráce při stanovení strategie společnosti
Spolupráce na projektech ISPA v Bulharsku

Září 2001 - březen 2004: CSR Europe, Brusel, Belgie

Koordinátor projektových portfolií v oddělení komunikace a členská základna

Vedení projektů pro Evropskou komisi
Příprava a vyřizování návrhů a reportů (pro/od Evropské komise)
Účast na přímých grantech Evropské komise, zpracování metodik, monitorovacích zpráv, rozpočtu, atd.
Řízení a koordinace klientů – významných mezinárodních firem (IBM, Danone, Toyota, Canon, Deloitte, PWC, Novo Nordisk, L’oréal, atd.)
Komunikace za členy s Evropskou komisí
Spolupráce při stanovení interní strategie společnosti
Monitorování rozpočtu

Listopad 1998 – červen 2001: Czech Business Leaders Forum, Praha, Česká republika

Projekt manažer, Mentor seminářů (externista)

Vytváření databáze – „On-line Projekt“ prezentující zkušenosti neziskových organizací v České republice
Tvorba a dohled nad projektem „Program podnikání mládeže“ podporující podnikání romské mládeže v České republice
Koordinace dalších sociální projektů

Dosažené vzdělání

Září 1999 – červen 2001

Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Plzeň, Česká republika, Ing.

Září 1995 - srpen 1999

Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Cheb, Česká republika, Bc.

Absolvované akreditované kurzy a certifikáty

2010 – Certifikace - Projektový manažer dle IPMA, stupeň C

2009 – Komplexní příprava k certifikaci podle IPMA, kurz byl součástí programu akreditovaného Společnosti pro projektové řízení

1997 – 1998 – Certifikát – Mezinárodní kurz HEAO (Anhem Business School) – Arnhem, Nizozemí

Osobní znalosti a dovednosti 

Mateřský jazyk: čeština

Cizí jazyky

Angličtina – čtení: výborná; psaní: výborná; mluvené slovo: výborná

Němčina - čtení: dobrá; psaní: dobrá; mluvené slovo: dobrá

Francouzština - čtení: dobrá; psaní: základní; mluvené slovo: základní

Holandština/bulharština - čtení: dobrá; psaní: základní; mluvené slovo: základní

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie