Aktuálně

8. 3. 2015 8:45

Komentář předsedy vlády B. Sobotky k Mezinárodnímu dni žen

Mezinárodní den žen je příležitostí poděkovat ženám za jejich důležitou roli ve společnosti a současně si připomenout, co ještě chybí k jejich skutečně rovnoprávnému postavení.

Jsem velmi rád, že mohu u příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen poděkovat všem ženám za jejich důležitou a nezpochybnitelnou roli v naší společnosti a ocenit jejich přínos naší zemi jak v oblasti péče o děti a rodinu, tak v ekonomickém, sociálním, kulturním, vědeckém životě a ve všech dalších podstatných oblastech dění v naší zemi.

Uvědomuji si, že v naší společnosti ještě v řadě oblastí stále existují rozdíly v postavení, odměňování a zastoupení žen a mužů. Mezi priority naší vlády patří snaha tyto rozdíly zmenšovat či smazávat a vytvářet spravedlivé a rovnocenné podmínky pro všechny genderové i sociální skupiny.

Během prvního roku fungování prosadila vláda řadu opatření, která přispějí k rovnějšímu postavení žen a mužů v naší společnosti. Zrušení poplatků u lékaře a v nemocnicích, stejně jako zrušení druhého pilíře, podporují elementární společenskou solidaritu, díky které náklady na péči o děti či o staré rodiče nenese samotná pečující osoba, u nás velmi často žena. Podobně je tomu s navýšením daňových slev na děti či zavedením porodného i na druhého potomka. Díky evropským prostředkům realizujeme řadu podpůrných programů na slaďování osobního a profesního života, budeme rozšiřovat kapacity školek a škol.

Jsem přesvědčen o tom, že silnějšímu zastoupení žen v politice by prospělo, pokud by v první trojici kandidátů na listinách pro volby do Poslanecké sněmovny či krajů musela být vždy alespoň jedna žena a současně by alespoň 40 % ze všech kandidátů na těchto kandidátních listinách tvořily povinně osoby opačného pohlaví. Stejně tak podporuji povinné minimální zastoupení žen v dozorčích radách akciových společností podobné tomu, které například v uplynulých dnech schválilo sousední Německo.

 Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie