Aktuálně

28. 4. 2015 20:44

Kondolence premiéra Sobotky v souvilosti se zemětřesením v Nepálu

Kondolence předsedy vlády Bohuslava Sobotky jeho nepálskému protějšku Sushilu Koiralovi. Dopis byl dne 28. dubna 2015 zaslán na naše velvyslanectví v Indii. Velvyslanectví předá kopii dopisu v co nejkratším možném termínu Úřadu vlády Nepálské federativní demokratické republiky.

Vaše Excelence,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o ničivém zemětřesení, jež zasáhlo Vaši zemi a vyžádalo si tisíce lidských životů.

Jedná se o obrovskou přírodní a lidskou tragédii. Hluboce lituji každého lidského života, jenž při této katastrofě vyhasl.

Rád bych vyjádřil obdiv těm, již v těžkých přírodních podmínkách nasazují své životy a pomáhají lidem, které toto neštěstí postihlo. Pevně věřím, že česká Předsunutá zdravotnická jednotka se již brzy připojí ke svým nepálským kolegům a přispěje ke společnému úsilí pomoci místnímu obyvatelstvu. Zároveň si dovoluji popřát všem, již utrpěli zranění, brzké uzdravení.

Vaše Excelence, dovolte mi, abych jménem svým i jménem vlády České republiky vyjádřil upřímnou soustrast a podporu lidu Nepálské federativní demokratické republiky v této nelehké chvíli.

S úctou

Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie