Aktuálně

12. 3. 2009 18:17

Kontroly NKÚ mohou přispět k systémovým změnám

Premiér Mirek Topolánek převzal z rukou prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala Výroční zprávu NKÚ. Na tiskové konferenci řekl, že celá řada odhalených chyb může vést k systémovým změnám zákonů.

„Celá řada chyb, které se vyskytují v práci jednotlivých centrálních úřadu, má své důsledky v individuální nebo trestněprávní odpovědnosti. V žádném případě nezapomínáme ani na systémové kroky a případně legislativní návrhy, které řeší systémové chyby řešitelné zákonem,“ řekl premiér na tiskové konferenci.

Jako ukázku řešení problémů pomocí legislativy poukázal předseda vlády na zkušenost z kontroly výstavby Justičního paláce v Brně nebo úpravu zániku občanských sdružení. V prvním případě jsou to změny v zákoně o soudech a soudcích, které podle premiéra mají reflektovat fakt, že funkcionář soudu nakládá s veškerým majetkem, ale ze zákona nemá odpovědnost k tomuto majetku.

„Chtěl bych poděkovat celému Nejvyššímu kontrolnímu úřadu i panu prezidentovi za nadstandardní a korektní práci. Nemám pocit, že by šetřili tu stávající administrativu, i když je samozřejmé, že řada těch nálezů se týká doby ještě před naším působením, ale to nás nemůže vést k tomu, že bychom jakákoliv tato pochybení brali na lehkou váhu,“ dodal premiér.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal na tiskové konferenci řekl, že vláda se zabývá všemi kontrolními závěry jeho úřadu a nesnaží se některé kontrolní závěry odložit nebo se jimi nezabývat. „Mnohem důležitější je to, že každé usnesení vlády, které se týká projednávaného kontrolovaného závěru, musí mít také část, ve které se stanoví konkrétní úkoly pro odpovědné ministry a termín,“ uvedl Dohnal.

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008 je již přístupná na webových stránkách www.nku.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie