Aktuálně

2. 3. 2017 19:06

Kroky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti kvality potravin

 • Koncem roku 2015 byly požádány státy východní a střední části EU o informace, zda také na svém území registrují stížnosti na dvojí kvalitu potravin a zda podpoří iniciativu České republiky o otevření problematiky na půdě Rady EU; podobně bylo osloveno i Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE).
 • Česká republika jako předsedající stát zařadila tuto problematiku na jednání ministrů zemědělství států rozšířené Visegrádské skupiny, které proběhlo v Praze dne 29. dubna 2016.
 • Česká republika upozornila na tuto problematiku i v rámci zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 17. 5. 2016 a požádala o otevření této problematiky na úrovni EU.
 • V červnu 2016 byly Evropské komisi (konkrétně komisařce pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, paní Jourové a dále komisaři pro oblast zdraví a bezpečnost potravin, panu Andriukaitisovi) zaslány podklady k problematice, vč. provedeného testu (VŠCHT) potravin zakoupených v různých členských státech.
 • V červenci 2016 bylo evropským institucím zasláno Společné prohlášení ministrů zemědělství České republiky, Slovenska, Bulharska, Chorvatska a Estonska (v české i anglické jazykové verzi viz Přílohy č. 1 a 2); přílohou prohlášení byly testy potravin v originálním znění vč. jejich anglického překladu, které byly provedeny v České republice a na Slovensku, které praktiky dvojí kvality dokládají; Společné prohlášení s přílohami bylo odesláno na následující adresáty:
  • Komisařce pro spravedlnost, spotřebitele, rovnost žen a mužů, paní Jourové
  • Komisaři pro oblast zdraví a bezpečnost potravin, panu Andriukaitisovi
  • Komisařce pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, paní Bieńkowské
  • Předsedovi výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova, panu De Castro
  • Předsedovi výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, panu Grootovi
  • Předsedovi výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, panu Harbourovi
  • dále na vědomí členským státům, které se k prohlášení připojily (tzn. Slovensku, Bulharsku, Chorvatsku a Estonsku)
  • na vědomí rovněž odesláno na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • V prosinci 2016 byly osloveny dozorové orgány, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce, Potravinářská komora, spotřebitelská sdružení aj., zda by na základě svých zkušeností, obdržených podnětů či průzkumů indikovali potravinářské či jiné výrobky, u kterých existuje podezření, že jsou na trh v ČR uváděny v jiné kvalitě nebo složení než v ostatních státech EU; z obdržených odpovědí a dále na základě již dříve provedených testů byla sestavena tabulka s indikací výrobků k provedení analýzy.
 • V lednu 2017 byla prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při EU na Ministerstvo zemědělství doručena reakce Evropské komise na podklady, které jí Česká republika zaslala v červnu 2016; z této reakce vyplývá, že Evropská komise schvaluje, že se zboží stejné značky a s týmž nebo podobným balením mezi jednotlivými členskými státy může lišit, pokud výrobky splňují právní požadavky EU a jejich označování neuvádí spotřebitele v omyl ohledně hlavních vlastností výrobku; za nekalou by Evropská komise považovala pouze praktiku, pokud by obchodník inzeroval výrobek jako stejný v několika členských státech a zároveň pro některé z těchto zemí úmyslně snižoval kvalitu výrobku.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie