Aktuálně

3. 4. 2017 8:34

Kroky vlády Bohuslava Sobotky ve zlepšování eGovernmentu a digitalizaci státní správy

Strategické dokumenty:

 1. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu – shrnuje klíčová opatření připravovaná na podporu rozvoje digitálního trhu. Vláda ho aktualizovala naposledy v lednu 2017.
 2. Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 – udává směr rozvoje veřejné správy a eGovernmentu v příštích letech. V prosinci 2016 pak vláda schválila jeho aktualizaci.
 3. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy – přináší opatření na zefektivnění ICT služeb, zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy.

 • Ustanovení Rady vlády pro informační společnost (listopad 2014) jako orgánu určujícího strategii a pravidla rozvoje ICT služeb v ČR.
 • Vytvoření funkce koordinátora digitální agendy (květen 2016) – jeho úkolem je především sladit vládní aktivity na podporu digitální ekonomiky a digitalizace veřejné správy, zajišťovat komunikaci mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a také spolupracovat s hospodářskými a sociálními partnery.
 • Iniciativa 202020 (září 2016) – jejím cílem je urychlit vývoj ČR v oblasti eGovernmentu, tedy zintenzivnit propagaci digitálních služeb veřejné správy a zvýšit povědomí o funkčních elektronických službách. Také zmapovala online služby poskytované státem občanům.
 • Úspěšná vnitřní elektronizace úřadů – podařilo se nasadit a využívat IT v běžné vnitřní činnosti úřadů.
 • Příprava novely zákona o elektronických občanských průkazech a návrhu zákona o elektronické identitě – oba jsou v legislativním procesu. Mají za úkol zpřístupnit elektronické služby veřejnosti.
 • Zavedení elektronické evidence tržeb – ukazuje to schopnost prosadit a zprovoznit komplexní elektronické řešení vůči soukromému sektoru.
 • Zákon o registru smluv – od 1. července 2016 byl spuštěn ostrý provoz informačního systému registru smluv. Na Portálu veřejné správy jsou vystaveny formuláře, které pomáhají připravit smlouvy i metadata k uveřejnění v registru smluv.
 • Prosazení novely zákona o kybernetické bezpečnosti, funkční bezpečností týmy ve veřejné správě v rámci Národního bezpečnostního úřadu.
 • MPO ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími institucemi pracuje na rozvoji telekomunikační infrastruktury v ČR, na který můžeme využít i prostředky z fondů EU.
 • Vláda schválila Národní plán rozvoje sítí nové generace a zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací. Jejich zavedení v praxi podpoří výstavbu sítí nové generace, které zvýší míru dostupnosti kvalitního vysokorychlostního připojení k internetu a tím podpoří i hospodářský růst ČR.
 • Vláda schválila novou Národní strategii pro rozvoj elektronizace zdravotnictví v ČR – dalším úkolem je koordinace a výměna dat ve zdravotnictví.
 • Zároveň jsou realizovány projekty jako je eRecept, eNeschopenka a elektronická výměna zdravotnické dokumentace.
 • Vznik národní koalice pro digitální pracovní místa – bude řešit prohlubování digitálních dovedností Čechů a celoživotní IT vzdělávání.
 • Výrazný posun v oblasti otevřených dat – v roce 2016 byla zakotvena do legislativy a vláda stanovila první seznam datových sad k povinné publikaci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie