Aktuálně

5. 12. 2011 19:23

Lidé, kteří pomáhají postiženým, převzali vládní ocenění

Premiér Petr Nečas zahájil slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením a předal Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

"U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených se tu scházíme již tradičně, je mi velkou ctí, že vás mohu v tak velkém počtu přivítat v prostorách Lichtenštejnského paláce i letos," řekl na úvod předseda vlády Petr Nečas.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Premiér také připomněl, že od roku 1994 do současnosti posuzovala porota Vládního výboru pro zdravotně postižené přes tisíc projektů.

"Všechno to byly nesmírně přínosné projekty, které v první řadě pomáhaly a pomáhají integraci lidí s hendikepem do společnosti," řekl premiér Nečas s tím, že seznámení většinové společnosti s životem postižených lidí, je důležitou součástí pro jejich následné zapojení do běžného života, ať už do vzdělávací soustavy nebo na trh práce.

Předseda vlády předal ceny v tiskové kategorii. Vyhlašování a předávání cen se zúčastnil také ministr zdravotnictví Leoš Heger a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Seznam oceněných

Tisková kategorie
 • I. cena: Jiří Macek - Pražský deník - Když nevidomý řekne nevidomému: Uhni, já nevidím
  Článek se věnuje problematice zrakového postižení. Zpracování umožňuje vcítit se do osudu zrakově postiženého. Ne každému autorovi se to podaří, velmi často to bývá jen formální. Toto zpracování je velmi zdařilé, mimořádně citlivé a pravdivé.

 • II. cena: Radek Musílek - časopis Můžeš č. 7-8/2011 - Ve vězení na vozíku
  Jde o reportá z pardubické věznice, která se věnuje zcela neobvyklému tématu – výkonu trestu odnětí svobody osob s tělesným postižením. Téma je zpracováno do hloubky, zajímavě a zaujatě.

 • III. cena: Ivana Rosová - příloha časopisu Roska č. 4/2010 - Moje vanilkové dny
  Sbírka fejetonů z let 2006-2010 byla vydána jako příloha časopisu Roska. Autorka čerpá jak z osobních zkušeností pacientky s roztroušenou sklerózou, tak současně i cvičitelky, která vede rekondice pro stejně postižené lidi.

 • Čestné uznání: Irena a Jaroslav Bednářovi - Jaroslav Bednář - Převážně stále o tom samém
  Kniha manželů Bednářových je souborem zdařile zpracovaných příběhů a pocitů nevyléčitelně nemocných, jejichž myšlení zůstává, jen tělo se ztrácí a nechce poslouchat. Závažné téma Parkinsonovy choroby je zpracováno s opravdovým humorem.

 • Čestné uznání: Daniela Kramulová - Psychologie dnes č. 9/2011 - Hudba pro neslyšící
  Jde o rozhovor s překladatelkou do znakového jazyka. Čtivý a obsahově zajímavý článek přibližuje způsob, jak zprostředkovat neslyšícímu zážitek z hudebního díla nebo divadelního představení.
Rozhlasová kategorie
 • I. cena: Antonín Žolnerčík - Radio Proglas - Evropské dny handicapu v Ostravě (Studio Hedvika)
  Asociace TRIGON pořádá Evropské dny handicapu v Ostravě, kterých se účastní zástupci různých organizací zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením. Cílem asociace je připravit klienty na návrat zpět do společnosti za pomoci odborníků z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů a dalších. Asociace TRIGON provozuje chráněné dílny, chráněné bydlení, je poskytovatelem podporovaného zaměstnávání a ve spolupráci s úřadem práce zajišťuje pracovní rehabilitaci.

 • II. cena: Michaela Smolařová, Lenka Svobodová, Yvona Žertová, Roman Špála - Český rozhlas - My si ještě zatancujem (z cyklu Dobrá vůle)
  Zavřena ve vlastním těle zůstala paní Tušerová po náhlém krvácení do mozku, po kterém upadla do čtyřměsíčního kómatu. Postihlo ji ochrnutí, poruchy pohybové koordinace, artikulace a polykání. Lékaři považovali její stav za neměnný a návrat do normálního života za takřka nulový. Navzdory všem nepříznivým předpovědím jí dal novou šanci její manžel Luboš. Manželova čtyřiadvacetihodinová péče spolu s hipoterapií přinesly neuvěřitelné zlepšení zdravotního stavu paní Tušerové.

 • III. cena: Martina Klausová - Radioprogram, a.s. – Euroklíč (cyklus pořadů)
  Cyklus prostřednictvím rozhovorů se zástupci těžce zdravotně postižených občanů, s maminkami malých dětí na rodičovské dovolené, se seniory, dopravci i se samotnými tvůrci projektu seznamuje veřejnost s unikátním projektem Euroklíč. Od roku 2006 tento netypický klíč usnadňuje rychlé zpřístupnění sociálních zařízení pro všechny skupiny těchto lidí.

 • Čestné uznání: Radka Kvasničková, Ivana Pustějovská - Český rozhlas Olomouc - Hana MÖsnerová – léčba Baziliškem aneb canisterapie (z cyklu Ženský svět)
  Rozhovor s paní Mösnerovou, která zasvětila svůj život psům a pomoci druhým, je nejen přesvědčivým vyprávěním o způsobech léčby mnoha dětských i dospělých pacientů pomocí psí energie, ale jde také o svižně podané vyprávěn nadšené canisterapeutky o její smysluplné práci, o vděku člověčím i psím a jejich vzájemné lásce.

 • Čestné uznání: Radka Rozkovcová - Radio Proglas - Balet Globa aneb Když vozíčkáři tančí (Studio Radim)
  Olomoucké občanské sdružení Balet Globa se věnuje terapii fyzicky i mentálně handicapovaných klientů a vozíčkářů formou psychobaletu. Špičkoví tanečníci - manželé Globa spolu s lékařkou připravují představení, ve kterém nezáleží ani na věku, ani na postižení, ale na rozvíjení fyzické stránky, mozkových činností, na získání sebevědomí a nových přátel.
Televizní kategorie
 • I. cena: Michaela Fialová, Radek Musílek, Aleš Sobotka - Česká televize Praha - Klíč č. 5/2011
  Jan Kostečka založil občanské sdružení Proutek s cílem umožnit dospělým lidem s mentálním handicapem žít co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem a pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému zaměstnání. Proutek už úspěšně funguje více než deset let. Na statku v Plasné u Kardašovy Řečice provozuje chráněnou dílnu. Klienti, jejich asistenti a další pracovníci vytvořili komunitu, v níž platí vzájemný respekt, úcta a pochopení.

 • II. cena: Tomáš Škrdlant - Asistence o.s. - Přibližování. Dokumentární film o rozpouštění bariér
  Dokument začíná přímými výpověďmi dobrovolných asistentů osob se zdravotním postižením o tom, proč si tuto nelehkou, nehonorovanou práci vybrali, a co dává jak jejich klientům, tak jim samotným. Téma dobrovolnictví v naší společnosti stále ještě příliš nezdomácnělo a toto přímé, nepřikrášlované, ale také nedramatizované a nepatetizované svědectví poukazuje také na potřebu řešit nejen vztahové a psychické bariéry mezi zdravotně postiženými a většinovou společností, ale i bariéry fyzické, především v městské hromadné dopravě v Praze.

 • III. cena: Silvie Kleková - Česká televize Ostrava - Tep 24, téma: Mozková mrtvice
  V dokumentu jsou populárně vědeckou formou poskytovány široké veřejnosti důležité informace o prevenci cévní mozkové mrtvice. Z příběhů konkrétních pacientů je zřejmé, že i po takto závažném onemocnění se běžně dokáží vrátit do normálního, plnohodnotného života. Tento pořad vyzdvihuje odborné schopnosti neurologických pracovníků, díky kterým se péče o lidi postižené iktem v České republice dostala kvalitativně na druhé místo na světě.

 • Čestné uznání: Svaz paraplegiků - http://vimeo.com/25865824 Chceš-li moje postižení ... daruji ti své parkovací místo
  Výstižný spot poukazuje na potřebu přemýšlet i v běžných a rutinních situacích, jako je parkování automobilu. Bezohlednost a sobeckost "zdravých" spoluobčanů může každodenně osobám s těžkým zdravotním postižením způsobovat vážné komplikace.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy