Aktuálně

29. 10. 2007 12:51

Lucembursko otevírá pracovní trh

Lucemburská vláda rozhodla, že od 1. listopadu 2007 přestává platit přechodné opatření a pracovní trh v Lucembursku se pro občany České republiky plně otevře.

Od tohoto data začnou platit stejná práva, která umožňují státním příslušníkům jedné země EHS stejný přístup k zaměstnání v druhé zemi EHS, jaký mají občané tohoto státu.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé působící v členských státech se mohou obrátit na celoevropskou síť poradenských kanceláří Eures (European Employment Services) a zcela zdarma mohou využít služeb jednotlivých EURES poradců.

Čeští EURES poradci intenzivně novou situaci sledují a jsou připraveni uchazeče o zaměstnání v Lucembursku informovat o nových aktuálních pokynech, a pomoci jim při vyřizování nutných formalit.

Pro Českou republiku platí, že v každém ze 14 krajských úřadů práce je proškolený EURES poradce, který zdarma poskytne poradenský servis – tzn. ukáže, jak si vyhledat pracovní místo v zahraničí, poradí, jak kontaktovat zaměstnavatele a pomůže objasnit případné problémy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie