Aktuálně

20. 3. 2009 15:35

M. Topolánek: Jsem spokojen se závěry summitu

Země EU se shodly a předseda J.M. Barroso vzdal hold českému předsednictví.

Předseda rady EU a premiér Mirek Topolánek vyjádřil radost nad tím, že státníci zemí EU našli shodu k překonání ekonomických potíží. „Dosáhli jsme shody,“ byla první věta, kterou zahájil M. Topolánek tiskovou konferenci po druhém a posledním dni jednání summitu Evropské rady.

„Jsem spokojen jako předseda rady EU,“ řekl premiér a uvedl, že jej k tomuto opravňují dohodnuté závěry summitu, které pomohou překonat dopady krize. Předsednictví tak podle něj splnilo svoji úlohu. „Jsem spojen jako premiér,“ pokračoval dále M. Topolánek a pro změnu k tomuto jej vedou závěry summitu, kdy byly stanoveny konkrétní projekty, aniž by, jak uvedl, vznikly mezi státy nové dělící čáry. „Jsem spokojen jako ekonom a politik,“ dodal nakonec a řekl, že věří ve volný trh a volné příležitosti. To se podle něj podařilo ochránit, a to i v těžkých časech. „To může ekonomiku oživit,“ konstatoval.

Premiér Mirek Topolánek neopomněl také poděkovat hlavám zemí a států EU zúčastněných na summitu, které se připojily k českému předsednictví a udržely tak jednotu. To je podle Mirka Topolánka důležité pro obnovení důvěry ve společný trh. Vyjádřil dále spokojenost, že se všichni shodli na dodržování pravidel růstu stability.

Dále předseda rady EU a premiér Mirek Topolánek vyjmenovával body jednání od energetické bezpečnosti, přes shodu na postupu při jednání G20 v Londýně až k úkolům, které před EU stojí, jako jsou jednání o klimatických změnách v Kodani, summit EU-USA v Praze, dále tzv. job-summit a záležitosti týkající se východního partnerství (600 mil. Euro dáno na spolupráci a summit bude v Praze) nebo plynovodu Nabucco (200 mil. Euro dáno na projekt pro země zúčastněné projektu včetně Německa) .

Právě financování dalších postupů se předseda rady EU a premiér Mirek Topolánek dále věnoval. Zdůraznil dělení různých částek a různých cílů. Pět miliard je určeno podle M. Topolánka na konkrétní cíle a projekty. Měl na mysli zvýšení energetické bezpečnosti a vývoj nových, moderních technologií. Částka 50 mld. Euro, zde se jedná o dvojnásobek původně určené částky a ta je určena na zvýšení záruky pro země, které mají finanční problémy v současné krizi. Peníze mohou čerpat členské státy mimo eurozónu, tedy i Česko (J. M. Barroso v této souvislosti pak na tiskové konferenci mluvil zejména o Lotyšsku, Maďarsku a Rumunsku). Nakonec se M. Topolánek zmínil o 75 mld. Euro, což je návrh na půjčku od Mezinárodního měnového fondu na předcházení krizím.

Po premiérovi Mirku Topolánkovi vystoupil předseda Evropské komise J. M. Barroso, který hned v úvodu za výsledek ukončeného summitu vzdal hold českému předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie