Aktuálně

19. 6. 2009 13:01

Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím

Včera na tiskové konferenci představili ministr vnitra Martin Pecina, 1. náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Salivar a ředitel odboru bezpečnostní politiky Martin Linhart „Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím“.

„Manuál, který jsme představili, velmi podporuji,“ řekl na úvod ministr vnitra Martin Pecina. „Začal vznikat už před mým příchodem na ministerstvo, a my ho budeme dále rozšiřovat a zpřesňovat, aby informace v něm uvedené byly stále aktuální. Materiál rozpracujeme a přizpůsobíme ho tak potřebám dalších složek nebo oblastí veřejného života.“


Ministr vnitra dále zdůraznil sedm bodů, proč Ministerstvo vnitra bojuje proti extremismu:

• Šíření strachu – je nepřijatelné, aby občané ČR, kteří nezapadají do konceptu extremistické ideologie, dennodenně pociťovali strach z verbální či fyzické agrese

• Extremisté při svých akcích narušují veřejný pořádek

• Zvládání těchto častých a pravidelných akcí je nákladné

• Extremisté oslabují demokracii, nepokrytě deklarují záměr ji zničit

• V případě získání moci extremisty hrozí riziko, že rozpoutají teror. I tento záměr mnohdy neskrývají

• Urážejí oběti totalitních režimů a oběti nedávné extremistické trestné činnosti

• Kazí renomé ČR v zahraničí

Smyslem tohoto informačního manuálu je poskytnout obcím základní orientaci v právní úpravě shromažďovacího práva v České republice a zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s konáním různých, nejen extremistických shromáždění na území České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie