Aktuálně

12. 11. 2007 8:20

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přípravu na období českého předsednictví EU

Během českého předsednictví EU v první polovině roku 2009 ponese Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odpovědnost za oblast veřejných zakázek a politiku regionální soudržnosti (kohezní politiku).

Příprava na roli předsednické země představuje těsnou spolupráci tzv."Trojky," která představuje tři po sobě předsedající země, tedy Francii, Českou republiku a Švédsko. Odbor kohezní politiky ministerstva pro místní rozvoj proto zahájil spolupráci setkáním se švédským náměstkem ministra hospodářství Göranem Hegglundem. Hlavními body jednání byla témata českého a švédského předsednictví. Ministerstvo pro místní rozvoj se bude zabývat rozvojem regionů a systémů územního rozvoje, švédské ministerstvo hospodářství připravuje debatu nad rolí a rozvojem měst.

V době, kdy bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie, bude odpovědná nejenom za její administrativní a organizační chod, ale i politická a diplomatická prohlášení. Každé ministerstvo České republiky bude zabezpečovat oblast, která spadá do jeho kompetence.

Klíčem ke kvalitnímu předsednictví je nejen důkladná znalost procedurálních otázek, ale také plynulá návaznost na priority předcházející a předání agendy následující předsednické zemi. Švédsko má za sebou první zkušenost s výkonem předsednictví z roku 2001, kdy byla tato země členem Unie také teprve krátce. Švédská delegace českou stranu upozornila na poznatky ze své zkušenosti, jako je například významné posílení role a agendy domácích ministerstev v době předsednictví a také doporučila střídmost a střízlivost při stanovování cílů. Švédsko bude v době svého předsednictví taktéž vyhodnocovat první výsledky programů z fondů EU v období 2007-2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie