Aktuálně

21. 1. 2009 8:32

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje několik veřejných soutěží

Jedná se o soutěž TIP pro společnosti, které se zabývají průmyslovou výrobou, soutěž Národní výstava v Číně a soutěž Evropská cena za videoklip.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 21. ledna 2009 veřejnou soutěž na resortní program TIP. Jeho cílem je podpořit projekty zaměřené na výzkum a vývoj výrobků, technologií a informačních a řídících systémů, které firmám a celé ekonomice přinesou vysokou přidanou hodnotu.

Program je určen pro všechny druhy společností, které se zabývají průmyslovou výrobou. Zažádat o podporu mohou také výzkumné organizace.

"Program TIP představuje příležitost pro podniky, na které v současné době doléhají ekonomické potíže. Pro rok 2009 je pro ně připravena 1 miliarda korun," říká ředitel Sekce strategie a ekonomiky průmyslu MPO Erik Geuss.

Program TIP notifikovala Evropská komise. Je tedy v souladu s evropskými pravidly pro státní podporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude veřejnou soutěž na program TIP vyhlašovat každoročně v letech 2009 — 2014.

"Na celé období projektu je plánovaná podpora ve výši 11 miliard korun," říká ředitel Odboru výzkumu, vývoje a offsetových programů MPO Martin Štícha.

Zadávací dokumentace a soutěžní podmínky veřejné soutěže budou zveřejněny v Obchodním věstníku. Podrobné informace a přístup k elektronické přihlášce do veřejné soutěže budou k dispozici na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

Výběrové řízení - Národní výstava Čína - Xi´an

Zajištění Národní výstavy České republiky v provincii Shaanxi ve dnech 5.-9. dubna 2009. Lhůta pro podání nabídek - 2.2.2009.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo veřejnou soutěž na zajištění Národní výstavy České republiky ve městě Xi´an v Čínské lidové republice (5.—9.4.2009 ).

Evropská cena za videoklip inspirující k podnikání

Soutěž o nejlepší videoklip propagující podnikání , kterou vyhlásila Evropská komise, je jednou z aktivit Prvního Evropského týdne malých a středních podniků 2009 - jejím cílem je podpora podnikání v evropě.

 Pro účast v soutěži je třeba natočit originální krátký videoklip (v délce 1 — 3 minuty) na jedno z následujících témat:

 "Podnikatelský duch" (The entrepreneurial spirit)

"Inovační podnikání" (Innovative Entrepreneurship)

"Odpovědné podnikání" (Responsible Entrepreneurship)

Slavnostní vyhlášení vítězných klipů se uskuteční 6. května 2009 v Bruselu. Autor nejlepšího videoklipu v každé z uvedených kategorií získá 3000 eur. Druhý nejlepší bude odměněn částkou ve výši 2000 eur a třetí nejlepší získá 1000 eur.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2009.

O všech těchto osutěžích více na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu .

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie