Aktuálně

18. 3. 2016 17:28

Ministr Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády rozšiřují přístup veřejnosti k vládním materiálům

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ve spolupráci s Úřadem vlády ČR rozšiřují objem zveřejňovaných informací přístupných veřejnosti v elektronické knihovně připravované legislativy.

Širší zpřístupnění veřejné části elektronické Knihovny legislativního procesu (eKLEP) veřejnosti je naplněním jednoho z významných opatření Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015, které umožňuje občanům sledovat změny v projednávaných právních předpisech.

Hlavními změnami jsou:

  • rozšíření knihovny o nelegislativní materiály s dopadem na normotvorbu
  • zpřístupnění celého znění připomínek, nikoli jen jejich vypořádání
  • stanoviska Legislativní rady vlády
  • bude dostupná historie schvalovacího procesu včetně jednotlivých verzí materiálů

Dochází také k přejmenování Knihovny připravované legislativy na „eKLEP pro veřejnost“ (VeKLEP), který je nově dostupný na adrese https://apps.odok.cz/veklep.

Společně s legislativními materiály, mezi které, mimo jiné, patří návrhy zákonů, nařízení a vyhlášek, budou veřejnosti zpřístupněny také materiály nelegislativní povahy, které navrhují následné přijetí legislativních opatření. V neposlední řadě budou zveřejňovány stanoviska Legislativní rady vlády. „Cílem širšího zpřístupnění informací v eKLEPU pro veřejnost je zajistit rovnější a transparentnější přístup občanů k informacím. Dochází k významnému rozšíření obsahu veřejně přístupných dat,“ vysvětluje vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák.

Hlavní přínos podstatného rozšíření VeKLEPu je podle ministra a předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Dienstbiera v zpřístupnění historie schvalovacího procesu: „Nově budou veřejnosti dostupné všechny verze legislativních materiálů, a to již od chvíle, kdy jsou zaslány do připomínkového řízení, až po konečnou verzi schválenou vládou,“ uvádí ministr Jiří Dienstbier, který tento krok inicioval.

Dostupné budou nově nejen finální verze zákonů projednané vládou, ale také verze legislativních materiálů pro připomínkové řízení, včetně jeho vypořádání. Díky zveřejnění zaslaných a vypořádaných připomínek v rámci připomínkového řízení je navíc možno dohledat navrhované změny jednotlivých připomínkových míst. Mezi ně patří například ministerstva a další ústřední orgány státní správy, kraje či profesní komory. Jednotlivé verze materiálů budou zveřejňovány u nově vkládaných a projednávaných materiálů, zatímco připomínky jsou dostupné již nyní.

Vláda se k posilování veřejné kontroly zavázala již v programovém prohlášení: „posílení veřejné kontroly prostřednictvím dodržování principů transparentnosti činnosti veřejné správ, zajištěním průhlednosti procesů a zapojení dalších relevantních politických aktérů“, a dále v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015, který mluví o důležitém opatření k posílení transparentnosti i kvality legislativního procesu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie