Aktuálně

30. 4. 2009 17:23

Ministr financí předložil do vlády výdajové rámce

Ministr financí Miroslav Kalousek spolu s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem, 20. dubna 2009
Ministr financí Miroslav Kalousek spolu s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem, 20. dubna 2009
Odstupující ministr financí Miroslav Kalousek předložil vládě výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2010 až 2012 tak, jak mi ukládá zákon o rozpočtových pravidlech, tedy do konce dubna.

Výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2010 je ve výši 1 126,6 mld. Kč, což znamená 4,6 % podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v metodice ESA 95. K dosažení tohoto fiskálního cíle je nezbytné, aby státní rozpočet měl příjmy ve výši 907,3 mld. Kč, výdaje 1 057,3 mld. Kč a celkové saldo -150 mld. Kč.

 

Příjmy počítají s růstem HDP v roce 2010 ve výši 0,8 %. K dosažení cíle deficitu 150 mld. Kč je nezbytné realizovat opatření jako je například snížení výdajů všech kapitol min. o 10 % ze stanovené základny použité při vázání výdajů podle usnesení vlády č. 122/2009; nebude se týkat kapitoly Všeobecná pokladní správa, Státní dluh a Operace státních finančních aktiv.

 

Dále je nutné realizovat zmražení výdajů na platy ve veřejném sektoru, neakceptovat požadavky kapitol a státních fondů na zvýšení výdajů. Potřeba je nastavit meziroční růst výdajů na platbu státu za státní pojištěnce na zdravotní pojištění max. ve výši očekávané inflace v následujících letech.

 

Mezi další potřebné opatření patří také omezení výdajů na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby v drážní dopravě, nulový nárůst výdajů na výkon přenesené působnosti pro obce a kraje a omezení či zrušení výdajů na podporu soukromým školám.

 

Výdaje kapitoly Ministerstva obrany budou stanoveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2009 a dále bude postupováno jako u ostatních kapitol (tzn. budou navyšovány nezbytné sociální výdaje a současně aplikováno i plošné snižování výdajů). Jedním z dalších opatření je omezení výdajů na dorovnání přímých plateb.,

 

Ministr Kalousek zdůrazňuje, že pro udržení deficitu v roce 2009 do výše 150 mld. Kč je nezbytné zmražení neutracených výdajů z roku 2008 (tzv. nároků) i pro rok 2009, neakceptování jakýchkoli dodatečných požadavků kapitol státního rozpočtu nad rámec schválených limitů, případné objektivní nárůsty mandatorních výdajů (např. vyšší nezaměstnanost, nemocnost apod.) musí být kryty na úkor jiných výdajů, nikoli na úkor vyššího deficitu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie