Aktuálně

13. 1. 2009 10:49

Ministři EU ocenili kroky českého předsednictví pro obnovu dodávek plynu

Barvy českého předsednictví
Barvy českého předsednictví
Vzhledem k současné situaci, jež byla zapříčiněna přerušením dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu, bylo včera v Bruselu svoláno mimořádné zasedání Rady pro energetiku, jíž předsedá český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Rada zhodnotila situaci ohledně dodávek plynu v zasažených státech EU a ocenila domácí a solidární opatření, která napomohla zmírnit dopad na evropské občany i na národní hospodářství

 Rada naléhala na obě strany, aby okamžitě obnovily dodávky plynu do EU. Přerušení dodávek do EU zapříčinilo rozsáhlé ekonomické škody a utrpení občanů EU a okolních států.

„Situace v postižených státech EU je vážná. Rada vyzvala k okamžitému obnovení dodávek plynu do EU přes Ukrajinu. Obnovení dodávek plynu povede ke znovunastolení důvěryhodnosti obou stran,“ uvedl ministr Martin Říman po zasedání Rady.

Rada také ocenila ustanovení odborné monitorovací skupiny a bude dále sledovat informace, které pozorovatelé poskytnou. „Nyní by už nemělo nic stát v cestě urychlenému obnovení dodávek plynu do EU. Dodávky zemního plynu by měly být obnoveny do úterý 08:00 SEČ času,’ řekl ministr.

Rada se dále shodla na tom, že je třeba posílit energetickou politiku ve členských státech i na úrovni Společenství, aby EU byla schopna se vyrovnat s jakýmkoliv případným přerušením dodávek v budoucnosti. V tomto ohledu se Rada shodla na nutnosti rozvinout a posílit střednědobá a dlouhodobá opatření pro větší energetickou bezpečnost Evropské unie. Tato opatření by se měla zakládat na pěti prioritách, kterými jsou transparentnost toků plynu, poptávka a skladování, opatření v rámci solidarity, posílení propojení mezi členskými státy a větší diverzifikace přepravních cest a zdrojů.

Rada vyzvala Evropskou komisi, aby spolu s postiženými státy identifikovala hospodářské a sociální dopady krize a vypracovala plán odpovídajících opatření, včetně státní podpory, na pomoc těchto členských států.

Rada zhodnotí situaci a dosažený pokrok a rozhodne o dalších konkrétních středně- a dlouhodobých opatřeních, s nimiž se počítá ve 2. Strategickém energetickém přehledu i v závěrech Rady. Na příštím zasedání Rady v únoru představí Evropská komise zprávu o pokroku, aby se jarní Evropská rada mohla dohodnout na nezbytných krocích pro energetickou bezpečnost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie