Aktuálně

26. 6. 2014 13:30

Ministři zahraničí a průmyslu a obchodu podepsali dohodu o spolupráci na podporu ekonomické diplomacie

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek podepsali dne 26. června 2014 Rámcovou dohodu o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR.

Obě ministerstva tak nastartovala nový systém spolupráce, která přináší několik novinek. Mimo jiné počítá se vznikem jednoho Klientského centra, kde podnikatelé získají potřebné informace i zázemí pro své exportní či investiční plány. Pro podporu exportu by pak měla fungovat jednotná síť, která spojuje ekonomické činnosti zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade.

Rezorty se rovněž dohodly na jednotné přípravě pracovníků pověřených ekonomickou diplomacií, a to prostřednictvím společného programu organizovaného Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Exportní akademií CzechTrade.

Ministr Zaorálek v souvislosti s podpisem dohody věří, že ministerstvo zahraničních věcí bude nepostradatelným, profesionálním spoluhráčem pro prosazování českých ekonomických zájmů a potřeb ve světě.

"Současné úspěšné projekty zahraničních investic v České republice ukazují, jak je důležité posilovat vedoucí úlohu velvyslanců na jedné straně a týmový přístup obou ministerstev a jejich agentur na straně druhé," řekl ministr Zaorálek a dále uvedl: "Současně jsme se dohodli, že exportní strategie České republiky bude v brzké době doplněna o mapu globálních oborových příležitostí. Tento nástroj umožní našim podnikům i lepší orientaci v jejich oborech podnikání po celém světě."

Čeští podnikatelé očekávají od státní správy maximální podporu svých exportních aktivit v různých částech světa, kde samostatná aktivita tuzemských podniků je leckdy neefektivní či složitě realizovatelná,“ řekl ministr Mládek a dodal: „Jsem přesvědčen, že právně dnes smluvně zakotvená koordinace ekonomické diplomacie českého státu reprezentovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí přinese pro český export naprosto zásadní podporu informační a poradenskou. Tato koordinace s klíčovými úkoly pro státní agentury CzechTrade a CzechInvest na jedné straně a zastupitelských úřadů naší země po celé zeměkouli na straně druhé je také důležitá pro získání dalších atraktivních investorů pro podnikání v České republice a pro prezentaci České republiky jako cílového místa incomingové turistiky včetně nabídky kvalitních lázeňských služeb. V konečném efektu tato koordinace ekonomické diplomacie poslouží hlavnímu cíli, jímž je růst národního hospodářství, udržení zaměstnanosti a vytváření desítek tisíc nových pracovních míst a zvýšení životní úrovně občanů České republiky.

Dnes podepsaná dohoda nahradí Ujednání MZV a MPO o zásadách spolupráce, která byla podepsána 25. července loňského roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie